Sách kinh tế

16 định lý doanh nghiệp

Thông tin tác giả Herbert N. Casson Herbert N. Casson Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 16 định lý doanh nghiệpThế giới rộng lớn lắm. Chưa bao giờ thế giới được mở rộng cho ta như ngày nay. Cuộc chiến đấu kinh tế sau này sẽ là cuộc chiến đấu rất đẹp …

Read More »

Thuế 2003 – Biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Cuốn Thuế 2003 – Biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, là một tài liệu tổng hợp trên cơ sở các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan liên quan đến quá trình kinh doanh Xuất nhập khẩu.Với mong muốn …

Read More »

476 Mẫu soạn thảo mới nhất Văn bản Hành chính, Quản lý Hợp đồng Kinh tế, Dân sự thường dùng trong Kinh doanh

Thông tin tác giả Thạc sĩ Luật học Lê Thành Châu Thạc sĩ Luật học Lê Thành Châu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Soạn thảo văn bản hành chính và giao dịch trong kinh doanh giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước và kinh doanh …

Read More »

Doanh nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thông tin tác giả Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách "Doanhnhân Việt Nam thời kỳ đổi mới" tập hợp một số bài của các nhà quản lý , nhà văn, nhà thơ, nhà báo, …

Read More »

Hệ thống hoá các Văn bản pháp luật về Thuế giá trị gia tăng (Đã được sửa đổi bổ sung)

Để thuận tiện trong việc nghiên cứu, thực hiện Luật thuế GTGT, Phòng thuế GTGT và tiêu thụ đặc biệt – Tổng cục thuế đã hệ thống hoá các vưăn bản : Luật, Nghị định, Thông tư , Quyết định đã được sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua thành cuốn sáĐể thuận tiện trong việc nghiên cứu, thực …

Read More »

Quản trị tài sản nhãn hiệu – Tái bản 2002

Thông tin tác giả Đào Công Bình Đào Công Bình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chủ biên tờ Journal of Acvertising Research một hôm hỏi một chuyên gia nổi tiếng về quảng cáo là Larry Light về triển vọng của tiếp thị trong ba thập niên tới. Câu trả lời là …

Read More »

Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin tác giả Lê Thị Hoà Lê Thị Hoà Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách gồm 169 sơ đồ hướng dẫn kế toán trên cơ sở cập nhật các chế độ quy định hiện hành mới nhất áp dụng cho mọi đối tượng doanh nghiệp, kể cả …

Read More »

Kế Toán Doanh Nghiệp Với Visual Basic – Tái bản

Cuốn sách giới thiệu nhiều công cụ và các kỹ thuật lập trình nâng cao trong Visual Basic, giúp bạn tìm hiểu kiến thức về kế toán, nguyưên tắc lập trình và những Cuốn sách giới thiệu nhiều công cụ và các kỹ thuật lập trình nâng cao trong Visual Basic, giúp bạn tìm hiểu kiến thức về kế toán, …

Read More »

Hướng dẫn thụ hưởng các khuyến khích và ưu đãi thuế- tín dụng- đất đai trong đầu tư, kinh doanh

Thông tin tác giả Lê Anh Cường- Nguyễn Thị Mai Lê Anh Cường- Nguyễn Thị Mai Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhằm khác phục tình trạng nhiều doanh nghiệp bị thiệt thòi vì chưa được hưởng ưu đãi, khuyến khích theo quy định của pháp luật, Viện nghiên cứu và đào …

Read More »

ISO 9000-2000

Thông tin tác giả Phó Đức Trù- Phạm Hồng Phó Đức Trù- Phạm Hồng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong những năm gần đây, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 nổi lên như một công cụ được đông đảo các tổ chức công nhận để giải quyết bài toán quản lý trong …

Read More »

Hệ Thống Các Chuẩn Mực Tế Toán Kiểm Toán Mới Của Việt Nam

Cuốn sách gồm các nội dung chính như sau:-Quyết định số 38/2000/QĐ-BTC ngày 14.3.2000 của Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam-Quyết định số 489/QĐ-BTC ngày 10.5.2000 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn …

Read More »

Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán

Thông tin tác giả Đỗ ánh Tuyết- Ngô Thu Thuỷ Đỗ ánh Tuyết- Ngô Thu Thuỷ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đáp ứng yêu cầu về thông tin và hệ thống hoá các văn bản pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán, Nhà xuất bản cho ấn hành cuốn Hệ thống …

Read More »

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hoá nội bộ doanh nghiệp

Thông tin tác giả Phan Thị Ngọc Thuận Phan Thị Ngọc Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay đã có nhiều cuốn sách viết về chiến lược phát triển doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh, trong đó có sách biên dịch từ tài liệu nước ngoài. Mỗi tác giả …

Read More »

108 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp

Nôi dung chính của cuốn sách bao gồm:A- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu ( Ban hành theo quyết định sô 999/ TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi bổ sung đến tháng 03/2003) B- Danh mục hệ thống tài khoản kế …

Read More »

Quy Định Pháp Luật Về Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp

Thông tin tác giả Th. S Luật học Lê Thành Châu Th. S Luật học Lê Thành Châu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa quyền tự chủ tài chính và gắn liền trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động ưkinh …

Read More »

Giáo trình quản lý công nghệ – Tái bản 2003

Thông tin tác giả Nguyễn Đăng Dậu – Nguyễn Xuân Tài Nguyễn Đăng Dậu – Nguyễn Xuân Tài Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục tiêu của môn học Công nghệ và quản lý công nghệ là cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về công nghệ và quản …

Read More »

Làm thế nào để -Soạn thảo, ký kết hợp đồng đúng pháp luật -Phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng -Mẫu hợp đồng dân s

Thông tin tác giả Vũ Duy Khang Vũ Duy Khang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong phần nhiều hoạt động của đời sống xã hội, mọi cá nhân, tổ chức để thoả mãn, đáp ứng với nhu cầu, lợi ích của mình về cả vật chất và tinh thần họ phải …

Read More »

Định luật vàng- Phương lược kinh doanh thành công của Carnegie

Thông tin tác giả Platin Low Platin Low Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Carnegie là nhà giáo dục, nhà nghệ thuật diễn thuyết và cũng là nhà doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ. Thành công của ông trong lĩnh vực này không những xuất sắc mà còn có khả năng truyền …

Read More »