Sách kinh tế

Toàn cầu hóa nghịch lý của Thế giới tư bản chủ nghĩa

Thông tin tác giả Tôn Ngũ Viên Tôn Ngũ Viên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thế giới đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hòa bình, hợp tác, phát triển. Quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang trở thành xu hướng tất yếu của thời đại. Các quốc gia dân …

Read More »

201 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Thông tin tác giả PGS. TS Nguyễn Văn Công PGS. TS Nguyễn Văn Công Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bên cạnh hệ thống sơ đồ kế toán phản ánh những nội dung khác nhau trong công tác kế toán, cuốn sách còn cung cấp thêm những thông tin bổ ích về …

Read More »

Quản trị ngân hàng Thương mại

Thông tin tác giả PGS. TS. Lê Văn Tần PGS. TS. Lê Văn Tần Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạiChương 2: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mạiChương 3: Quản trị, thực hiện quyết …

Read More »

Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương – Tái bản 2002

Thông tin tác giả Hoàng Xuân Quế Hoàng Xuân Quế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trên cơ sở tiếp cận kế thừa một cách có chọn lọc các nguồn tài nguyên phong phú cả trong và ngoài nước, cuốn sách đã đăng tải một lượng kiến thức đủ lớn, bao quát …

Read More »

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán – Tái bản 2002

Thông tin tác giả TS. Lý Quang Vinh TS. Lý Quang Vinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sauChương 1: Những khái niệm cơ bản của đầu tư chứng khoánChương 2: Chứng khoánChương 3: Thị trường chứng khoánChương 4: Lợi nhuận dự kiến và …

Read More »

Chính sách thuế của Nhà nước trong tiến trình hội nhập

Thông tin tác giả Viện khoa học Tài chính Viện khoa học Tài chính Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để hiểu rõ những định hướng đổi mới chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cuốn sách " Chính sách thuế của Việt Nam …

Read More »

Giáo trình kế toán tài chính

Thông tin tác giả TS. Phạm Quang Trung TS. Phạm Quang Trung Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đây là cuốn giáo trình lần đầu tiên được biên soạn theo hướng hiện đại, mang phong cách riêng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Một số vấn đề về lý thuyết kế …

Read More »

Almanac – Văn hóa Thế giới 2002-2003

Thông tin tác giả Việt Anh – Hồng Phúc Việt Anh – Hồng Phúc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiệp định thương mại Việt – Mỹ được ký kết gữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã mở ra một quan hệ buôn bán hai chiều giữa hai nước …

Read More »

Công Nghệ Kinh Doanh Sách

Thông tin tác giả Vaxkin Alecxandro Anatolievich Vaxkin Alecxandro Anatolievich Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh doanh sách có một vai trò rất quan trọng, việc phát triển kinh doanh sách không chỉ cần phù hợp với xu thế thời đại hiện đại có trong ngành xuất bản sách, mà còn …

Read More »

Nghiên cứu người tiêu dùng

Thông tin tác giả Đoàn Văn Trường Đoàn Văn Trường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Nghiên cứu người tiêu dùng – Những vấn đề về việc bảo vệ ngời tiêu dùng ở Việt Nam nhằm cung cấp cho bạn đọc một số khía cạnh của người tiêu dùng như …

Read More »

Chiến quốc sách trong kinh doanh – 88 kế làm giàu

Thông tin tác giả Uyển Sĩ Quân – Lý Xuân Lập- Lưu Vệ Quốc Uyển Sĩ Quân – Lý Xuân Lập- Lưu Vệ Quốc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cổ nhân nói rằng : Muốn chế thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Mưu định, việc làm không địch …

Read More »

Sự phát triển của cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Sách tham khảo)

Thông tin tác giả TS. Đoàn Đức Hiếu TS. Đoàn Đức Hiếu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, nguồn lực con người là yếu tố quan trọng nhất của sựu phát triển, được đặt ở vị trí …

Read More »

Thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế

Thông tin tác giả PGS. TS Nguyễn Đình Đỗ PGS. TS Nguyễn Đình Đỗ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế trong nước cũng hư sự hội nhập kinh tế quốc tế và khu ưvực, các chủ doanh nghiệp và các cán bộ …

Read More »

Phân Tích Kinh Tế Doanh Nghiệp – Lý Thuyết và Thực Hành

Thông tin tác giả Nguyễn Năng Phúc Nguyễn Năng Phúc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khi nền kinh tế phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Điều đó, đòi hỏi việc thu thập và …

Read More »

Bí quyết kiếm tiền ( Cao thủ kiếm tiền)

Thông tin tác giả Trương Thanh Hải Trương Thanh Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Một người thầy, một người bạn tri kỷ sẽ sát cánh bên bạn trong mọi lúc mọi nơi. Người bạn đặc biệt ấy sẽ dắt tay bạn bước lên nấc thang cuối cùng của sự thành …

Read More »

Quản Trị Marketing – Hiểu biết và vận dụng

Thông tin tác giả TS. Ngô Xuân Bình TS. Ngô Xuân Bình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách đề cập tới quá trình quản trị marketing trên nhiều phương diện chủ yếu, gắn hiểu biết marketing và hoạt động quản trị marketing với thực tiễn kinh doanh hiện đại, nhất …

Read More »

Bảng giá tính thuế hàng nhập khẩu 2003

Thông tin tác giả Tổng cục thuế Tổng cục thuế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu nắm bắt được giá tính thuế đôíư với hàng nhập khẩu nĂm 2003 và có định hướng lâu dai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, …

Read More »

Bảng giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 2003

Cùng với một số cải cách trong lĩnh vực Hải quan, việc áp dụng phương pháp xác định giá tính thuế Hải quan theo Hiệp định GATT/WTO sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản trong nghiệp vụ Hải quan truyền thống.Trong năm nay Việt Nam sẽ áp dụng Hiệp định Trị giá Hải quan GATT/WTO đối với hàng hoá …

Read More »

TAX 2003 Export Tariff and VAT on Import

Thông tin tác giả Ministry Of Finance Ministry Of Finance Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The book includes the main itermsVietnam exports- imports classification list & tariffExports tariffThe preperential import tariff – Rates of Imports duties on Commercial Goods and value added TAX ( VAT)Section I: Live animails, Animal productsSection II: …

Read More »

Nguyên Tắc Kế Toán (Song Ngữ Việt – Anh) – Tái bản 06/2012

Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu về chế độ kế toán mới, nhà xuất bản Thống kê cho tái bản cuốn sách “Các nguyên tắc kế toán” ( Principles of Accounting), một trong những cuốn …

Read More »