Sách kinh tế

Hệ Thống Các Chuẩn Mực Tế Toán Kiểm Toán Mới Của Việt Nam

Cuốn sách gồm các nội dung chính như sau:-Quyết định số 38/2000/QĐ-BTC ngày 14.3.2000 của Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam-Quyết định số 489/QĐ-BTC ngày 10.5.2000 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn …

Read More »

Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán

Thông tin tác giả Đỗ ánh Tuyết- Ngô Thu Thuỷ Đỗ ánh Tuyết- Ngô Thu Thuỷ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đáp ứng yêu cầu về thông tin và hệ thống hoá các văn bản pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán, Nhà xuất bản cho ấn hành cuốn Hệ thống …

Read More »

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hoá nội bộ doanh nghiệp

Thông tin tác giả Phan Thị Ngọc Thuận Phan Thị Ngọc Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay đã có nhiều cuốn sách viết về chiến lược phát triển doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh, trong đó có sách biên dịch từ tài liệu nước ngoài. Mỗi tác giả …

Read More »

108 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp

Nôi dung chính của cuốn sách bao gồm:A- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu ( Ban hành theo quyết định sô 999/ TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi bổ sung đến tháng 03/2003) B- Danh mục hệ thống tài khoản kế …

Read More »

Quy Định Pháp Luật Về Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp

Thông tin tác giả Th. S Luật học Lê Thành Châu Th. S Luật học Lê Thành Châu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa quyền tự chủ tài chính và gắn liền trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động ưkinh …

Read More »

Giáo trình quản lý công nghệ – Tái bản 2003

Thông tin tác giả Nguyễn Đăng Dậu – Nguyễn Xuân Tài Nguyễn Đăng Dậu – Nguyễn Xuân Tài Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục tiêu của môn học Công nghệ và quản lý công nghệ là cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về công nghệ và quản …

Read More »

Làm thế nào để -Soạn thảo, ký kết hợp đồng đúng pháp luật -Phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng -Mẫu hợp đồng dân s

Thông tin tác giả Vũ Duy Khang Vũ Duy Khang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong phần nhiều hoạt động của đời sống xã hội, mọi cá nhân, tổ chức để thoả mãn, đáp ứng với nhu cầu, lợi ích của mình về cả vật chất và tinh thần họ phải …

Read More »

Định luật vàng- Phương lược kinh doanh thành công của Carnegie

Thông tin tác giả Platin Low Platin Low Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Carnegie là nhà giáo dục, nhà nghệ thuật diễn thuyết và cũng là nhà doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ. Thành công của ông trong lĩnh vực này không những xuất sắc mà còn có khả năng truyền …

Read More »

Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chính văn phòng

Thông tin tác giả Hồ Ngọc Cẩn Hồ Ngọc Cẩn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Muốn nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả kinh doanh, phải hết sức chú ý xây dựng và hoàn thiện bộ phận tham mưu để giúp cho thủ trưởng làm tốt hơn chức năng …

Read More »

Bí quyết kinh doanh phương Đông

Thông tin tác giả Dương Sở Dân Dương Sở Dân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Làm kinh doanh nhỏ chỉ cần một chút thông minh, nhưng làm kinh doanh lớn nhất thiết phải có trí tuệ lớn.Những thương gia thành công, ngoài viưệc biết kinh doanh còn phải biết làm người, …

Read More »

Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị sự nghiệp có thu

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS. Nguyễn Ngọc Hùng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sáchHướng dẫn thực hành kế toán đơn vị sự nghiệp có thu bao gồm những nội dung chính sau:Phần I: Các phần hành kế toánChương 1: Nhiệm vụ và tổ chức kế toán …

Read More »

365 tình huống quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp

Thông tin tác giả Viện nghiên cứu đào tạo về quản lý Viện nghiên cứu đào tạo về quản lý Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính – kế toán là khâu then chốt để các nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện …

Read More »

Thương mại điện tử – Tái bản 2003

Thông tin tác giả Học viện hành chính quốc gia Học viện hành chính quốc gia Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thương mại điện tử là chất xúc tác để thay đổi phương pháp thực hiện chức nǎng nội tại của tổ chức, với bằng chứng là sự phát triển nhanh …

Read More »

Giá và chiến lược giá

Thông tin tác giả Dự án Mê Kông Dự án Mê Kông Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giá cả chỉ là một phần trong kế hoạch marketing ( còn gọi là hỗn hợp marketing) để tạo doanh thu. Cuốn sách này nghiên cứu vấn đề định giá. Cuốn sách xem xét …

Read More »

Quản Trị Kinh Doanh – Tái bản 04/05/2005

Thông tin tác giả Nguyên Thảo Trung Nguyên Nguyên Thảo Trung Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong cuộc sống ta thấy ai cũng làm việc và việc đó thành bại như thế nào là tùy thuộc rất lớn vào một yếu tố rất quan trọng, đó là quản lý.Cuốn sách …

Read More »

Mẫu soạn thảo các văn bản hợp đồng

Thông tin tác giả Hoàng Thị Loan Hoàng Thị Loan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, việc soạn thảo các loại văn bản ký kết hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, … thường được đặt ra đối với …

Read More »

Các quy định pháp luật về hợp đồng và mẫu hợp đồng

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nhóm tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các quan hệ kinh tế ngày càng phong phú và đa dạng. …

Read More »

1001 cách giữ chân khách hàng

Thông tin tác giả Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nếu như bạn đang trên con đường đi tìm chính mình, tìm kiếm những cao kiến của các chuyên gia, hay học hỏi một số phương diện nào đó của những doanh nghiệp hàng đầu nhằm …

Read More »