Sách kinh tế

Gương doanh nhân

Thông tin tác giả William E.Heinecke William E.Heinecke Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đã bao giờ bạn nghĩ mình muốn trở thành một doanh nhân chưa?Doanh nhân là người đánh giá được những rủi ro và những thành tựu của công việc và mau chóng hành động để khởi sự, hoạch …

Read More »

Giáo trình Quản lý thuế – Tái bản 2002

Thông tin tác giả TS. Vũ Duy Hào TS. Vũ Duy Hào Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả TS. Nguyễn Thị Bất TS. Nguyễn Thị Bất Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thuế là vấn đề đại cục của mỗi Quốc gia. Ngày nay, …

Read More »

Hỏi đáp và bài tập quản lý thuế – Tái bản 2002

Thông tin tác giả ThS. Phan Hữu Nghị ThS. Phan Hữu Nghị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả TS. Vũ Duy Hào TS. Vũ Duy Hào Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả TS. Nguyễn Thị Bất TS. Nguyễn Thị Bất Vào trang riêng của …

Read More »

Chiến lược kinh doanh trong kinh tế tri thức

Cuốn sách đề cập đến những giải pháp khả dụng từ vi mô đến vĩ mô nhằm khai thác tối đa sức mạnh của kinh tế tri thức của Việt Nam trong thế kỷ XXI theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực ra kinh tế tri thức không phải là một phương …

Read More »

Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương

Thông tin tác giả Trường Đại học Ngoại thương Trường Đại học Ngoại thương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương là một trong những môn học chủ yếu của chương trình đào tạo cán bộ ngoại thương ở trình độ đại học.Hoạt động kinh doanh của …

Read More »

Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Văn Công TS. Nguyễn Văn Công Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính là cuốn sách được viết ra nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp, ngân hàng, chủ nợ, nhà …

Read More »

Việt Nam và các tổ chức kinh tế quốc tế

Thông tin tác giả Uỷ ban Quốc gia về hợp tác Kinh tế Quốc tế Uỷ ban Quốc gia về hợp tác Kinh tế Quốc tế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách được trình bày với dạng thức ngắn gọn dễ hiểu, không chỉ cung cấp thông tin …

Read More »

Các chuẩn mực kế toán Quốc tế

Thông tin tác giả Ngân hàng Thế Giới Ngân hàng Thế Giới Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách tóm tắt từng chuẩn mực kế toán Quốc tế để các nhà quản lý và điều hành có được sự hiểu biết rộng rãi và cơ bản về những vấn đề chủ …

Read More »

Định giá cước viễn thông – Lý thuyết và thực tiễn

Mục tiêu của cuốn Định giá cước viễn thông – Lý thuyết và thực tiễn là làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa lý thuyết kinh tế chuẩn tắc về định giá, các mục tiêu về phúc lợi xã hội, hiệu quả kinh tế và tính công bằng, thực tiễn định giá cước viễn thông của các nhà quản …

Read More »

Bí quyết kinh doanh – Tái bản 2002

Thông tin tác giả Vũ Đình Phòng (Biên soạn theo Napoleon Hill) Vũ Đình Phòng (Biên soạn theo Napoleon Hill) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này được biên soạn theo Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill, một cuốn sách đã được tái bản tới 42 lần riêng ở …

Read More »

Tư Duy Lại Tương Lai -Rethinking The Future

Tư Duy Lại Tương Lai -Rethinking The Future:Từ thủa bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp đến nay, chưa bao giờ các nhà quản lý lại có nhiều điều phải học ( và nhiều điều phải quên đi) như hiện nay và cũng chưa bao giờ họ lại nhận được những lời khuyên đa dạng và lộn xộn như …

Read More »

Chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005

Thông tin tác giả Lê Huy Khôi Lê Huy Khôi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Với việc trình bày danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hoá xuất nhập khẩu phải có giấy phép, cuốn sách Chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 …

Read More »

Hàn Quốc – Câu chuyện kinh tế về một con rồng

Thông tin tác giả TS. Hoa Hữu Lân TS. Hoa Hữu Lân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xuất phát từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, ba phần tư đất đai là đồi núi, tài nguyên thiên nhiên nghèo kiệt, trải qua những thǎng trầm trong quá trình phát …

Read More »

Hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tác giả Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách là kết quả của một công trình nghiên cứu do Viện Kinh tế TPHCM chủ trì, với đề tài Định hướng sự …

Read More »

Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hoá của các nền kinh tế Đông A´

Thông tin tác giả Nguyễn Trần Quế ( chủ biên) Nguyễn Trần Quế ( chủ biên) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất-nhập khẩu là nội dung quan trọng trong chính sách kinh tế của nhà nước, cũng như chính sách kinh doanh của mỗi …

Read More »

Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư

Thông tin tác giả Ngân hàng Thế Giới Ngân hàng Thế Giới Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả "Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư" trình bày những nguyên tắc và phương pháp luận chung có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực, bao gồm việc phân tích định lượng …

Read More »

Account Pro Quản lý tài chính kế toán

Thông tin tác giả Đặng Minh Hoàng Đặng Minh Hoàng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chương trình Account Pro đã được triển khai với mục tiêu chính giảm thiểu các công việc thuộc lĩnh vực tài chính kế toán. Chính vì lý do đó, nhà xuất bản Thống kê đã cho …

Read More »

50 phương pháp tối ưu để thu hút khách hàng

Thông tin tác giả Paul R. Timm Paul R. Timm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chắc chắn sẽ có thêm khách hàng đến gõ cửa nhà bạn nếu họ biết được bạn kinh doanh và bạn có những sản phẩm và dịch vụ nào tốt nhất để cung cấp. Khách hàng …

Read More »