Sách kinh tế

Tự Nâng Cao Nghiệp Vụ

Thông tin tác giả Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong cuốn sách “Tự Nâng Cao Nghiệp Vụ” sẽ giúp bạn xác định:Những mục tiêu của bạn là gì?.Những cơ hội gì để bạn thực hiện những mục tiêu đó…Những lựa chọn nào mở ra cho bạn và …

Read More »

Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng – Tái bản 01/05/2005

Thông tin tác giả Vũ Đình Quyền Vũ Đình Quyền Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong công cuộc cải cách hành chính và cải cách tư pháp …

Read More »

Phương Pháp Luận Nghiên Cứu (Cẩm Nang Hướng Dẫn Từng Bước Dành Cho Người Bắt Đầu)

Thông tin tác giả Trung Nguyên Trung Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này được viết ra dựa trên kinh nghiệm của những người học nghiên cứu, của người nghiên cứu trực tiếp và của các giáo viên giảng dạy…Cuốn sách có cấu trúc mang tính thực hành. Nội …

Read More »

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp (Đã Sửa Chữa, Bổ Sung Theo Các Văn Bản Pháp Lý Mới Nhất Về Kế Toán Và Thuế Do Bộ Tài Chính Ban Hành)

Thông tin tác giả Võ Văn Phi Võ Văn Phi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kế và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thuế và kế toán để phát …

Read More »

Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Mới – Tái bản 05/05/2005

Cuốn sách “Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Mới” được biên soạn gồm những phần chính sau:Phần 1: Hệ thống chuẩn mực kế toán , kiểm toán Việt Nam.A. Những quy định chung.B. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.C. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.Phần 2: Hệ thống kế toán doanh …

Read More »

Kế Toán Và Thuế Trong Doanh Nghiệp

Thông tin tác giả TS. Mai Thị Hoàng Minh TS. Mai Thị Hoàng Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả TS.Võ Văn Nhị TS.Võ Văn Nhị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:Phần lý luận chung …

Read More »

Giới Thiệu Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam (Đã Chỉnh Lý, Bổ Sung Theo Thông Tư Số 23/2005/TT-BTC Ngày 30-3-2005 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

Cuốn sách “Giới Thiệu Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam” được chia làm 4 phần chính như sau:Chứng từ kế toán.Hệ thống tài khoản kế toán.Sổ kế toán.Báo cáo tài chính.Sách cập nhật những thông tin đã được chỉnh lý, bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30-3-2005 của Bộ tài chính.  

Read More »

Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trướcChương 2: Kế toán hàng tồn khoChương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpChương 4: Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chínhChương 5: Kế toán các khoản nợ phải trảChương 6: …

Read More »

Bài Tập Và Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính

Thông tin tác giả TS.Võ Văn Nhị TS.Võ Văn Nhị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Việc thực hiện các bài tập kế toán có tác dụng rất quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu các môn học về kế toán. Thông qua các bài tập sẽ giúp người học …

Read More »

Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chế Độ Kế Toán Mới

Thông tin tác giả Hoàng Hoa Hoàng Hoa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bảo Thái Bảo Thái Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chế Độ Kế Toán Mới gồm 5 phần:Phần I: Hệ thống chuẩn mực …

Read More »

Tài Chính Quốc Tế

Thông tin tác giả GS. TS. Lê Văn Tư GS. TS. Lê Văn Tư Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh Thạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này gồm những nội dung chính …

Read More »

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí – Tái bản 03/05/2005

Thông tin tác giả Th.S Huỳnh Lợi Th.S Huỳnh Lợi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí.Nội dung của cuốn sách bao gồm các bài …

Read More »

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp, Kế Toán Thuế, Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán

Thông tin tác giả TS.Võ Văn Nhị TS.Võ Văn Nhị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp, Kế Toán Thuế, Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 105/2003/TT-BTC ban hành ngày 4-11-2003 của Bộ …

Read More »