Sách kinh tế

Chân dung các nhà tỷ phú trên thế giới

Thông tin tác giả Hồ ánh Trâm Hồ ánh Trâm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có lẽ trên đời này chẳng có ai lại mong mình là người thất bại. Vậy muốn trở thành một nhà kinh doanh thành đạt cần thiết phải có những nhân tố gì? Cuốn sách Chân …

Read More »

Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Minh Tú TS. Nguyễn Minh Tú Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nước ta đang trong tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Trước bối cảnh …

Read More »

Hội nhập kinh tế khu vực của một số nước ASEAN

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Thị Hiền TS. Nguyễn Thị Hiền Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế ngày càng phát triển và trở thành một xu thế khách quan trong những thập kỷ gần đây. Để định hướng cho quá trình phát triển …

Read More »

Tư tưởng cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX

Thông tin tác giả TS. Lê Thị Lan TS. Lê Thị Lan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các tư tưởng cải cách xuất hiện ở Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX với những gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ, Phạm Phú Thứ, …

Read More »

Kế toán doanh nghiệp với Visual Basic – Tái bản 2002

Cuốn sách giới thiệu nhiều công cụ và các kỹ thuật lập trình nâng cao trong Visual Basic, giúp bạn tìm hiểu kiến thức về kế toán, nguyưên tắc lập trình và những điều bí ẩn bên trong một chơng trình kế toán. Cuốn sách đưa ra các phân tích thấu đáo cơ sở dữ liệu hệ thống và khả …

Read More »

Hỏi đáp về luật tài chính Việt Nam

Thông tin tác giả Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:Phần I: Một số vấn đề chung về luật tài chính Phần II: Chế độ pháp lý về Ngân sách Phần III: Chế độ …

Read More »

Làm sao xuất khẩu có hiệu quả

Tăng cường quản lý việc phát kinh phí từ Ngân sách Nhà nước là vấn đề quan trọng và cần thiết. Quản lý một cách chặt chẽ, có hệ thống cơ sở các qui định của pháp luật sẽ góp phần chống thất thoát nguồn Ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng …

Read More »

Giáo trình thương mại doanh nghiệp

Tăng cường quản lý việc phát kinh phí từ Ngân sách Nhà nước là vấn đề quan trọng và cần thiết. Quản lý một cách chặt chẽ, có hệ thống cơ sở các qui định của pháp luật sẽ góp phần chống thất thoát nguồn Ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng …

Read More »