Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế

Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế
Giá bìa: 38.500₫
Giá bán: 30.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tú
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 391.00 gam
  • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 423

Giới thiệu sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế

TS. Nguyễn Minh Tú

TS. Nguyễn Minh Tú

Nước ta đang trong tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Trước bối cảnh lịch sử mới, chúng ta có những thời cơ mới song cũng phải đối mặt với những thách thức hết sức to lớn. Con đường phải vượt qua là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; nâng cao hiệu lực quản ký của bộ máy nhà nước trên mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội; tiếp tục bảo vệ và phát triển hệ giá trị chuẩn mực và các giá trị văn hoá của dân tộc…

 

Ở đâu bán sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Shopee MUA NGAY

Tải sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế, dowload sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế, Đọc sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế online, Download Ebook Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế free, Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế pdf doc prc, Xem sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế online, review sách Việt Nam trên chặng đường đổi mới và phát triển kinh tế