Sách kinh tế

Quản Trị Rủi Ro Và Khủng Hoảng

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong những năm đầu thế kỷ 21, loài người từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức, cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân loại đã gặt hái được bao kỳ tích, nhưng đồng thời …

Read More »

Bí quyết trở thành nhà quản lý giỏi

Môi trường kinh doanh thay đổi liên tục và những phương thức quản lý khác nhau khi áp dụng có thể tốt mà cũng có thể xấu. Những nhà quản lý nổi tiếng trên có nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng họ đều có một đặc điểm chung là phá bỏ các nguyên tắc truyền thống. Vậy tại sao họ …

Read More »

Xem lại mình để phát triển

Thông tin tác giả Tạ Đình Vinh Tạ Đình Vinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Người xưa có câu" Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng" Vận vào thời kinh tế thị trường, xem ra câu phương ngôn này có ý nghĩa rất quyết định đối với các nhà lãnh …

Read More »

ISO 9000 – Tài liệu hướng dẫn thực hiện – Tái bản 2001

Thông tin tác giả Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả ISO là chữ viết tắt của " International Organisation for Standardization" ( Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế). Việc thực hiện và đăng ký chính thức ISO 9000 có thể mang lại nhiều lợi ích thiết …

Read More »

Bàn về cạnh tranh toàn cầu

Thông tin tác giả Bạch Thụ Cường Bạch Thụ Cường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách tổng kết các lý luận cạnh tranh từ thười Adam Smith tới nay, đồng thời trình bày một số kinh nghiệm canh tranh trên thế giới và tình hình thực tiễn cạnh tranh cuả …

Read More »

Tín dụng ngân hàng dành cho các doanh nghiệp

Thông tin tác giả Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách giới thiệu các loại hình tín dụng, các sản phẩm tín dụng đa dạng của ngân hàng : từ tín dụng ngắn hạn, đến trung hạn, …

Read More »

Tìm hiểu Hoa Kỳ cho mục đích kinh doanh

Thông tin tác giả Trung tâm nghiên cứu phát triển Trung tâm nghiên cứu phát triển Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về môi trường, điều kiện kinh doanh ở Hoa Kỳ, một trong những thị trường rộng lớn và luôn …

Read More »

Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI

Cuốn sách "Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI" giới thiệu với bạn đọc về tiềm năng của Việt Nam, lộ trình phát triển và chính sách hội nhập, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với mọi đối tác và những cơ hội đầu tư kinh doanh. "Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI"Phần I giới thiệu " Chiến …

Read More »

Cảm nhận kinh tế

Thông tin tác giả Huy Nam Huy Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có phải ai cùng cần kiến thức kinh tế ? Đúng vậy, không ai tránh khỏi bị tác động bởi các sự kiện kinh tế. Vấn để chỉ là mức độ và mối quan tâm. Kiến thức kinh …

Read More »

Kinh Doanh Ngoại Hối Và Xác Định Tỷ Giá

Thông tin tác giả PGS. TS Lê Văn Tề PGS. TS Lê Văn Tề Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cùng với quá trình đổi mới, đưa nền kinh tế nước ta hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, trước những đòi hỏi cấp bách của việc mở rộng các quan …

Read More »

Thể chế – cải cách thể chế và phát triển

Thông tin tác giả Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung Ương Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung Ương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vấn đề lý luận thể chế kinh tế cơ …

Read More »

Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Thông tin tác giả Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách chuyển tải những kiến thức lý luận thực tiễn với nội dung tân tiến và hiện đại về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng đang được áp …

Read More »

Giao dịch thương mại điện tử- Một số vấn đề cơ bản

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Văn Minh – Trần Hoài Nam TS. Nguyễn Văn Minh – Trần Hoài Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giao dịch thương mại và giao dịch thương mại điện tử hiện nay là vấn đề mang tính toàn cầu, đồng thời là mối quan tâm …

Read More »

Nghề giám đốc

Thông tin tác giả Th.S Nguyễn Tất Thịnh Th.S Nguyễn Tất Thịnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các giám đốc doanh nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và giữ vững mối quan hệ khăng khít giữa Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng. Vì …

Read More »