Sách kinh tế

Chiến quốc sách trong kinh doanh – 88 kế làm giàu

Thông tin tác giả Uyển Sĩ Quân – Lý Xuân Lập- Lưu Vệ Quốc Uyển Sĩ Quân – Lý Xuân Lập- Lưu Vệ Quốc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cổ nhân nói rằng : Muốn chế thắng địch, cái quý trước hết là có mưu. Mưu định, việc làm không địch …

Read More »

Sự phát triển của cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Sách tham khảo)

Thông tin tác giả TS. Đoàn Đức Hiếu TS. Đoàn Đức Hiếu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, nguồn lực con người là yếu tố quan trọng nhất của sựu phát triển, được đặt ở vị trí …

Read More »

Thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế

Thông tin tác giả PGS. TS Nguyễn Đình Đỗ PGS. TS Nguyễn Đình Đỗ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế trong nước cũng hư sự hội nhập kinh tế quốc tế và khu ưvực, các chủ doanh nghiệp và các cán bộ …

Read More »

Phân Tích Kinh Tế Doanh Nghiệp – Lý Thuyết và Thực Hành

Thông tin tác giả Nguyễn Năng Phúc Nguyễn Năng Phúc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khi nền kinh tế phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Điều đó, đòi hỏi việc thu thập và …

Read More »

Bí quyết kiếm tiền ( Cao thủ kiếm tiền)

Thông tin tác giả Trương Thanh Hải Trương Thanh Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Một người thầy, một người bạn tri kỷ sẽ sát cánh bên bạn trong mọi lúc mọi nơi. Người bạn đặc biệt ấy sẽ dắt tay bạn bước lên nấc thang cuối cùng của sự thành …

Read More »

Quản Trị Marketing – Hiểu biết và vận dụng

Thông tin tác giả TS. Ngô Xuân Bình TS. Ngô Xuân Bình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách đề cập tới quá trình quản trị marketing trên nhiều phương diện chủ yếu, gắn hiểu biết marketing và hoạt động quản trị marketing với thực tiễn kinh doanh hiện đại, nhất …

Read More »

Bảng giá tính thuế hàng nhập khẩu 2003

Thông tin tác giả Tổng cục thuế Tổng cục thuế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu nắm bắt được giá tính thuế đôíư với hàng nhập khẩu nĂm 2003 và có định hướng lâu dai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, …

Read More »

Bảng giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 2003

Cùng với một số cải cách trong lĩnh vực Hải quan, việc áp dụng phương pháp xác định giá tính thuế Hải quan theo Hiệp định GATT/WTO sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản trong nghiệp vụ Hải quan truyền thống.Trong năm nay Việt Nam sẽ áp dụng Hiệp định Trị giá Hải quan GATT/WTO đối với hàng hoá …

Read More »

TAX 2003 Export Tariff and VAT on Import

Thông tin tác giả Ministry Of Finance Ministry Of Finance Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The book includes the main itermsVietnam exports- imports classification list & tariffExports tariffThe preperential import tariff – Rates of Imports duties on Commercial Goods and value added TAX ( VAT)Section I: Live animails, Animal productsSection II: …

Read More »

Nguyên Tắc Kế Toán (Song Ngữ Việt – Anh) – Tái bản 06/2012

Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu về chế độ kế toán mới, nhà xuất bản Thống kê cho tái bản cuốn sách “Các nguyên tắc kế toán” ( Principles of Accounting), một trong những cuốn …

Read More »

Khía cạnh văn hoá trong thương mại điện tử

Thông tin tác giả Phạm Việt Long– Nguyễn Thu Linh Phạm Việt Long– Nguyễn Thu Linh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ưng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. Một trong những thành …

Read More »

Quản lý Bưu chính – Lý thuyết và ứng dụng – Tập 2

Thông tin tác giả TS. Nguyền Hoài Anh – CN. Ao Thu Hoài TS. Nguyền Hoài Anh – CN. Ao Thu Hoài Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay việc tách bưu chính và viễn thông đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính phải hết sức năng …

Read More »

Quản lý Bưu chính – Lý thuyết và ứng dụng – Tập 1

Thông tin tác giả TS. Nguyền Hoài Anh – CN. Ao Thu Hoài TS. Nguyền Hoài Anh – CN. Ao Thu Hoài Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay việc tách bưu chính và viễn thông đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính phải hết sức năng …

Read More »

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – Quyển II

Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của mọi doanh nghiệp, tổ chức.Chuẩn mực kế toán Việt nam là những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán …

Read More »

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam – Quyển I

Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính của mọi doanh nghiệp, tổ chức.Chuẩn mực kế toán Việt nam là những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán …

Read More »

Trăm kế thắng trên thương trường hiện đaị

Thông tin tác giả Đổng Hy Khổng – Diệp Trường Lạc- Trường Xuân Minh Đổng Hy Khổng – Diệp Trường Lạc- Trường Xuân Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Diệu kế có muôn hình muôn vẻ nhưng có cùng một hiệu quả đó là Chiến thắng Cuốn sách Trăm kế thắng …

Read More »

Những mảng tối của toàn cầu hoá

Thông tin tác giả Nguyễn Văn Thanh ( Chủ biên) Nguyễn Văn Thanh ( Chủ biên) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách tập hợp những ý kiến của một số tác giả trong và ngoài nước. Những ý kiến này tuy có những điểm khác nhau, nhưng tựu trung đều …

Read More »