Sách kinh tế

Cảm nhận kinh tế

Thông tin tác giả Huy Nam Huy Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có phải ai cùng cần kiến thức kinh tế ? Đúng vậy, không ai tránh khỏi bị tác động bởi các sự kiện kinh tế. Vấn để chỉ là mức độ và mối quan tâm. Kiến thức kinh …

Read More »

Kinh Doanh Ngoại Hối Và Xác Định Tỷ Giá

Thông tin tác giả PGS. TS Lê Văn Tề PGS. TS Lê Văn Tề Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cùng với quá trình đổi mới, đưa nền kinh tế nước ta hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, trước những đòi hỏi cấp bách của việc mở rộng các quan …

Read More »

Thể chế – cải cách thể chế và phát triển

Thông tin tác giả Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung Ương Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung Ương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vấn đề lý luận thể chế kinh tế cơ …

Read More »

Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Thông tin tác giả Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách chuyển tải những kiến thức lý luận thực tiễn với nội dung tân tiến và hiện đại về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng đang được áp …

Read More »

Giao dịch thương mại điện tử- Một số vấn đề cơ bản

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Văn Minh – Trần Hoài Nam TS. Nguyễn Văn Minh – Trần Hoài Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giao dịch thương mại và giao dịch thương mại điện tử hiện nay là vấn đề mang tính toàn cầu, đồng thời là mối quan tâm …

Read More »

Nghề giám đốc

Thông tin tác giả Th.S Nguyễn Tất Thịnh Th.S Nguyễn Tất Thịnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các giám đốc doanh nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và giữ vững mối quan hệ khăng khít giữa Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng. Vì …

Read More »

Toàn cầu hóa nghịch lý của Thế giới tư bản chủ nghĩa

Thông tin tác giả Tôn Ngũ Viên Tôn Ngũ Viên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thế giới đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hòa bình, hợp tác, phát triển. Quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang trở thành xu hướng tất yếu của thời đại. Các quốc gia dân …

Read More »

201 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Thông tin tác giả PGS. TS Nguyễn Văn Công PGS. TS Nguyễn Văn Công Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bên cạnh hệ thống sơ đồ kế toán phản ánh những nội dung khác nhau trong công tác kế toán, cuốn sách còn cung cấp thêm những thông tin bổ ích về …

Read More »

Quản trị ngân hàng Thương mại

Thông tin tác giả PGS. TS. Lê Văn Tần PGS. TS. Lê Văn Tần Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mạiChương 2: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mạiChương 3: Quản trị, thực hiện quyết …

Read More »

Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương – Tái bản 2002

Thông tin tác giả Hoàng Xuân Quế Hoàng Xuân Quế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trên cơ sở tiếp cận kế thừa một cách có chọn lọc các nguồn tài nguyên phong phú cả trong và ngoài nước, cuốn sách đã đăng tải một lượng kiến thức đủ lớn, bao quát …

Read More »

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán – Tái bản 2002

Thông tin tác giả TS. Lý Quang Vinh TS. Lý Quang Vinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sauChương 1: Những khái niệm cơ bản của đầu tư chứng khoánChương 2: Chứng khoánChương 3: Thị trường chứng khoánChương 4: Lợi nhuận dự kiến và …

Read More »

Chính sách thuế của Nhà nước trong tiến trình hội nhập

Thông tin tác giả Viện khoa học Tài chính Viện khoa học Tài chính Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để hiểu rõ những định hướng đổi mới chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cuốn sách " Chính sách thuế của Việt Nam …

Read More »

Giáo trình kế toán tài chính

Thông tin tác giả TS. Phạm Quang Trung TS. Phạm Quang Trung Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đây là cuốn giáo trình lần đầu tiên được biên soạn theo hướng hiện đại, mang phong cách riêng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Một số vấn đề về lý thuyết kế …

Read More »

Almanac – Văn hóa Thế giới 2002-2003

Thông tin tác giả Việt Anh – Hồng Phúc Việt Anh – Hồng Phúc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiệp định thương mại Việt – Mỹ được ký kết gữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã mở ra một quan hệ buôn bán hai chiều giữa hai nước …

Read More »

Công Nghệ Kinh Doanh Sách

Thông tin tác giả Vaxkin Alecxandro Anatolievich Vaxkin Alecxandro Anatolievich Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh doanh sách có một vai trò rất quan trọng, việc phát triển kinh doanh sách không chỉ cần phù hợp với xu thế thời đại hiện đại có trong ngành xuất bản sách, mà còn …

Read More »

Nghiên cứu người tiêu dùng

Thông tin tác giả Đoàn Văn Trường Đoàn Văn Trường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Nghiên cứu người tiêu dùng – Những vấn đề về việc bảo vệ ngời tiêu dùng ở Việt Nam nhằm cung cấp cho bạn đọc một số khía cạnh của người tiêu dùng như …

Read More »