Sách Giáo Khoa

Bài Tập Nâng Cao Tiếng Việt 3 (2 Tập)

Thông tin tác giả Thanh Thanh Thanh Thanh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn Lý Thuyết Mô Hình Toán Kinh Tế này được biên soạn nhằm mục đích là cung cấp một giáo trình chuẩn cho môn học “Lý thuyết mô hình toán kinh tế” trong chương trình đào tạo cử …

Read More »

Câu Hỏi Lý Thuyết Vật Lý (12 – Luyện Thi Đại Học)

Thông tin tác giả Thanh Thanh Thanh Thanh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn Lý Thuyết Mô Hình Toán Kinh Tế này được biên soạn nhằm mục đích là cung cấp một giáo trình chuẩn cho môn học “Lý thuyết mô hình toán kinh tế” trong chương trình đào tạo cử …

Read More »

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại Số 8 (Trung Học Cơ Sở)

Thông tin tác giả Phan Văn Đức Phan Văn Đức Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan đã và đang từng bước được áp dụng trong việc dạy, học ở trường phổ thông. …

Read More »

250 Bài Toán Hóa Học Chọn Lọc (Dùng cho học sinh PTCS)

Thông tin tác giả Phan Văn Đức Phan Văn Đức Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan đã và đang từng bước được áp dụng trong việc dạy, học ở trường phổ thông. …

Read More »

Chuyên Đề Luyện Thi Vào Đại Học – Hình Học Giải Tích (Biên Soạn Theo Phương Pháp Tự Luận Và Trắc Nghiệm)

Thông tin tác giả Phan Văn Đức Phan Văn Đức Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan đã và đang từng bước được áp dụng trong việc dạy, học ở trường phổ thông. …

Read More »

Học Tốt Vật Lý 11 (In Lần Thứ 5)

Thông tin tác giả Phan Văn Đức Phan Văn Đức Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan đã và đang từng bước được áp dụng trong việc dạy, học ở trường phổ thông. …

Read More »

Hướng dẫn giải đề luyện thi tuyển sinh – Sinh học tập 1

Thông tin tác giả Trung Tâm Sách Khuyến Học Trung Tâm Sách Khuyến Học Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách “Hướng dẫn giải đề luyện thi tuyển sinh – Sinh học – tập 1” do 1 số giáo sư, giảng viên các trường đại học tuyển chọn dưới sự chỉ …

Read More »

Giáo Trình Các Công Ty Xuyên Quốc Gia

Thông tin tác giả Nguyễn Thiết Sơn Nguyễn Thiết Sơn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ở nước ta, các công ty Xuyên Quốc Gia đã có mặt từ lâu, nhưng từ khi có Luật đầu tư nước ngoài thì các công ty XQG mới hoạt động có hệ thống, góp phần …

Read More »

Đề Luyện Thi Tuyển Sinh Và Hướng Dẫn Làm Bài Luyện Thi Vào Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Và Trung Học Chuyên Nghiệp – Môn: Tiếng Anh

Thông tin tác giả TRUNG TÂM SÁCH KHUYẾN HỌC TRUNG TÂM SÁCH KHUYẾN HỌC Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ năm 1997, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ra đề thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy …

Read More »

Những Bài Làm Văn Mẫu 11 (Chuyên Đề Văn Trung Học Phổ Thông)

Thông tin tác giả TRUNG TÂM SÁCH KHUYẾN HỌC TRUNG TÂM SÁCH KHUYẾN HỌC Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ năm 1997, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ra đề thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy …

Read More »

Bài Giảng Văn Học Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những chiếc nôi của văn minh nhân loại. Những thành tựu rực rỡ của nền văn minh ấy được kết tinh trong kỹ thuật, kiến trúc, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, triết học, tôn giáo, văn học…hết sức phong phú và đặc sắc. Để giúp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên …

Read More »

Ma Trận Khái Niệm Cơ Bản

Thông tin tác giả Võ Như Cầu Võ Như Cầu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Ma Trận Khái Niệm Cơ Bản được biên soạn với mục đích cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên đại học, sinh viên cao học, cán bộ giảng …

Read More »

Sức Bền Vật Liệu – Tập 2

Thông tin tác giả Lê Hoàng Tuấn Lê Hoàng Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Môn Sức Bền Vật Liệu là môn kỹ thuật cơ sở phục vụ rộng rãi cho nhiều ngành kỹ thuật, nên việc biên soạn giáo trình này là cần thiết góp phần nâng cao chất lượng …

Read More »

Bồi Dưỡng Văn – Tiếng Việt 3 Tập 1

Thông tin tác giả Lê Hoàng Tuấn Lê Hoàng Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Môn Sức Bền Vật Liệu là môn kỹ thuật cơ sở phục vụ rộng rãi cho nhiều ngành kỹ thuật, nên việc biên soạn giáo trình này là cần thiết góp phần nâng cao chất lượng …

Read More »

Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 6 – Tập 2

Thông tin tác giả Nguyễn Thanh Loan Nguyễn Thanh Loan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu làm bài tập thêm nhằm củng cố những kiến thức môn tiếng Anh đã được học trong sách giáo khoa, cuốn sách Bài tập tiếng …

Read More »

Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 6 – Tập 1

Thông tin tác giả Nguyễn Thanh Loan Nguyễn Thanh Loan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu làm bài tập thêm nhằm củng cố những kiến thức môn tiếng Anh đã được học trong sách giáo khoa, cuốn sách Bài tập tiếng …

Read More »

Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 6 – Quyển 1 (Trung Học Cơ Sở)

Thông tin tác giả GS.TS.Đường Hồng Dật GS.TS.Đường Hồng Dật Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Anh 6 – Quyển 1 (Trung Học Cơ Sở) được viết theo sách giáo khoa lớp 6 mới ban hành năm 2002-2003. Về nội dung: Sách tuân theo đúng …

Read More »

Những Bài Làm Văn Mẫu 3 – Tập 1

Thông tin tác giả Trần Thị Thìn Trần Thị Thìn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để giúp học sinh nắm vững được cách học của sách giáo khoa mới, bộ sách Những bài làm văn mẫu 3 (gồm 2 tập tương ứng với hai cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt 3 …

Read More »