Sách Văn Học Nước Ngoài

Ba Kim – Tuỳ Tưởng Lục

Thông tin tác giả Ba Kim Ba Kim Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cùng với Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mạt Nhược, Ba Kim là một trong bốn nhà vǎn lớn nhất của nền vǎn học hiện đại Trung Quốc.Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mạt Nhược đã cưỡi hạc lên tiên …

Read More »

Tây Hán diễn nghĩa – Sở Hán tranh hùng

Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc thường khai thác đề tài lịch sử. Diễn nghĩa là một dạng khá tiêu biểu của tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc. Thuật ngữ diễn nghĩa hàm ý là diễn giải cho rõ một tác phẩm lịch sử vốn tưhường được viết ngắn gọn khô khan. Như vậy đây là thuật ngữ người xưa …

Read More »

500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống

Thông tin tác giả Trương Chính Trung – Trần Lôi Trương Chính Trung – Trần Lôi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sốngNhà xuất bản Vǎn hoá Thông tinTrương Chính Trung – Trần LôiThời kỳ Tam Quốc nhiều bậc thầy về mưu …

Read More »

Thập nhị binh thư – Tái bản 2002

Thông tin tác giả Đỗ Mộng Khương Đỗ Mộng Khương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tỉnh Nguyễn Ngọc Tỉnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lịch sử nhân loại luôn gắn liền với lịch sử của những cuộc chiến tranh. Dẫu …

Read More »

Thiên oán- Những vụ án chấn động đời sống Trung Quốc

Thông tin tác giả Dương Thu ái- Nguyễn Kim Hanh Dương Thu ái- Nguyễn Kim Hanh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thiên oán là một tác phẩm vǎn học hiện thực, miêu thuật lại cuộc sống gian nan đầy trắc trở của một nhà vǎn, nhà tri thức, giáo sư cấp …

Read More »