Sách Giáo Khoa

Ôn luyện Tiếng Anh

Thông tin tác giả Phạm Đǎng Bình Phạm Đǎng Bình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách giới thiệu các dạng bài thi tiếng Anh phổ thông nhất hiện nay và chuẩn bị cho các học sinh đầy đủ kiến thức và kỹ nǎng cần thiết để làm được các loại …

Read More »

Sổ tay Hoá học sơ cấp

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nga Nhóm tác giả Nga Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xét theo nội dung, cuốn sách có thể giúp ích không những cho học sinh phổ thông mà còn cho học sinh học các môn hoá đại cương, hoá vô cơ và hóa hữu …

Read More »

Bài tập nâng cao Hydro Cacbon

Thông tin tác giả Ngô Ngọc An Ngô Ngọc An Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để phục vụ cho việc ôn luyện của học sinh vào các trường đại học và cao đẳng, xin trân trọng giới thiệu Bài tập nâng cao Hydro Cacbon, nhằm giúp học sinh có kiến thức …

Read More »

Bài tập nâng cao Hoá vô cơ – Chuyên đề Phi kim

Thông tin tác giả Ngô Ngọc An Ngô Ngọc An Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xin trân trọng giới thiệu Bài tập nâng cao Hoá vô cơ – Chuyên đề Phi kim, dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi hoá, luyện thi tú tài, đại học và cao đẳng.Nội dung sách …

Read More »

Tuyển tập các bài toán chọn lọc trung học cơ sở

Thông tin tác giả Nguyễn Ngọc Đạm Nguyễn Ngọc Đạm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trương Công Thành Trương Công Thành Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Vũ Dương Thuỵ Vũ Dương Thuỵ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các …

Read More »

Sai lầm thường gặp và các sáng tạo khi giải toán

Thông tin tác giả Nguyễn Đức Tấn Nguyễn Đức Tấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trần Phương Trần Phương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các bài toán được trình bày theo bố cục: Sai lầm thường gặp – Nguyên nhân sai lầm …

Read More »

Ôn tập môn Lịch sử theo chủ đề

Thông tin tác giả Nguyễn Tiến Hỷ Nguyễn Tiến Hỷ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xin trân trọng giới thiệu cuốn Ôn tập môn Lịch sử theo chủ đề, nhằm giúp học sinh lớp 12 hệ thống hoá được kiến thức, chuẩn bị tốt cho những kỳ thi tốt nghiệp PTTH, …

Read More »

Ôn Tập Và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi THPT Môn Tiếng Anh

Thông tin tác giả Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Quốc Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Vǎn Canh Lê Vǎn Canh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách gồm những nội dung chính sau:– Phần 1: gồm 20 bài học nhằm ôn tập …

Read More »

Luyện thi vào lớp 10 – môn Toán

Thông tin tác giả Lương Xuân Tiến Lương Xuân Tiến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng chính đáng là được tuyển vào học lớp 10 tại các trường chuyên. Tuy nhiên, không ít học sinh gặp khó khǎn …

Read More »

Chuyên đề đại số – Các phương pháp giải phương trình đại số

Thông tin tác giả Huỳnh Công Thái Huỳnh Công Thái Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách gồm 18 vấn đề, đề cập đến phương pháp giải các loại phương trình:* Phương trình bậc nhất – bậc hai* Phương trình đa thức* Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối* Phương trình …

Read More »

Để giải tốt đề thi môn Vật lý

Thông tin tác giả Mai Lễ Mai Lễ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Hướng dẫn phương pháp để học tốt Vật lý, kết hợp giới thiệu đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi đại học và cao đẳng nǎm học 2002 – 2003 và một số đề thi các …

Read More »

Sổ tay tự ôn và luyện thi vào ĐH-CĐ – Giải tích

Thông tin tác giả Hàn Liên Hải Hàn Liên Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ngô Long Hậu Ngô Long Hậu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phạm Phu Phạm Phu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của …

Read More »

Sổ tay tự ôn và luyện thi vào ĐH-CĐ – Đại số

Thông tin tác giả Ngô Long Hậu Ngô Long Hậu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hàn Liên Hải Hàn Liên Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phạm Phu Phạm Phu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của …

Read More »

Bộ SGK lớp 1(14 cuốn)

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Danh mục sách lớp 1 (năm 2006-2007)1. Tiếng Việt 1/1 – 9.8002. Tiếng Việt 1/2 – 9.8003. Toán 1 – 8.5004. Tự nhiên xã hội 1 – 4.7005. Tập viết …

Read More »

Bộ SGK lớp 2 (14 cuốn)

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Danh mục sách lớp 2 (năm học 2006-2007)1. Tiếng Việt 2/1 – 9.2002. Tiếng Việt 2/2 – 8.8003. Toán 2 – 8.5004. Tự nhiên xã hội 2 – 4.5005. Tập …

Read More »

Bộ SGK Lớp 4 (Năm Học 2008 – 2009) Bộ 21 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tiếng Việt 4/1;   Tiếng việt 4/2 ;  Toán 4;  Khoa học 4;  Lịch sử và Địa lý 4;  Âm nhạc 4; Mỹ thuật 4; Đạo đức 4; Kỹ thuật 4. …

Read More »

Bộ SGK Lớp 5 (Năm Học 2008 – 2009) Bộ 9 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Âm nhạc 5; Đạo đức 5; Khoa học 5; Kỹ thuật 5; Mỹ thuật 5; Lịch sử và Địa lý 5; Tiếng việt 5/1; Tiếng việt 5/2; Toán 5. Bộ …

Read More »

Bộ SGK Lớp 6 (Năm Học 2008 – 2009) Bộ 12 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bộ sách lớp 6 (năm học 2008-2009): Toán 6/1. Toán 6/2. Vật lý 6. Công nghệ 6. Ngữ văn 6/1. Ngữ văn 6/2. Lịch sử 6. Địa lý 6. Công …

Read More »

Bộ SGK Lớp 7 (Năm Học 2008 – 2009) Bộ 12 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bộ sách lớp 7 (năm học 2008 – 2009): 1. Toán 7/1 2. Toán 7/2 3. Vật lý 7 4. Công nghệ 7 (Nông nghiệp) 5. Ngữ Văn 7/1 6. …

Read More »

Bộ SGK Lớp 9 (Năm Học 2008 – 2009) 12 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bộ sách lớp 9 (năm học 2008 – 2009):  1.       Toán 9/1. 2.       Toán 9/2; 3.       Vật lý 9; 4.       Hoá học 9; 5.       Sinh học 9; 6.       Ngữ văn …

Read More »

Bộ SGK Lớp 12 (Năm Học 2008 – 2009) Bộ 16 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Danh mục sách lớp 12 (năm học 2007 – 2008)1. Văn học 12/12. Văn học 12/23. Làm văn 124. Dàn bài tập làm văn 125. Lịch sử 12/16. Lịch sử …

Read More »

Bộ SGK Lớp 8 (Năm Học 2008) Bộ 13 Cuốn

Thông tin tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 (Năm học 2008 – 2009): 1. Ngữ Văn 8/1 2. Ngữ Văn 8/2 3. Lịch sử 8 4. Địa lí 8 5. Giáo dục …

Read More »