Sách Giáo Khoa

Để học tốt Toán 10

Thông tin tác giả Lê Thống Nhất Lê Thống Nhất Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thái Bình Thái Bình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Quang Hanh Nguyễn Quang Hanh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của …

Read More »

Kiến thức cơ bản nâng cao Vật lý THPT (tập 2)

Thông tin tác giả Vũ Thanh Khiết Vũ Thanh Khiết Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để giúp các bạn học sinh rèn luyện phương pháp giải các bài tập vật lý, chuẩn bị cho các kì thi học kì, thi cuối nǎm, thi học sinh giỏi vật lí các cấp, xin …

Read More »

Kiến thức cơ bản nâng cao Vật lý THPT (tập 1)

Thông tin tác giả Vũ Thanh Khiết Vũ Thanh Khiết Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để giúp các bạn học sinh rèn luyện phương pháp giải các bài tập vật lý, chuẩn bị cho các kì thi học kì, thi cuối nǎm, thi học sinh giỏi vật lí các cấp, xin …

Read More »

Tiếng Anh 8 – Cơ bản & nâng cao

Thông tin tác giả Hoàng Nữ Thuỳ Trang Hoàng Nữ Thuỳ Trang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Thị Minh Hương Nguyễn Thị Minh Hương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong chương trình tiếng Anh lớp 6 và lớp 7, học sinh …

Read More »

500 Bài toán cơ bản và nâng cao lớp 8

Thông tin tác giả Nguyễn Đức Chí Nguyễn Đức Chí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn 500 Bài toán cơ bản và nâng cao lớp 8, viết theo chương trình SGK mới với mục đích góp thêm các bài tập để học sinh tham khảo.Sách gồm 3 phần:– Phần Đại số …

Read More »

400 Bài tập Hoá học 8

Thông tin tác giả Ngô Ngọc An Ngô Ngọc An Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xin trân trọng giới thiệu cuốn 400 Bài tập Hoá học 8, tuyển chọn và nâng cao các dạng bài tập Hoá học lớp 8 theo chương trình mới.Mỗi chương trình bày theo những vấn đề …

Read More »

Toán nâng cao & các chuyên đề Toán 6

Thông tin tác giả Vũ Dương Thuỵ Vũ Dương Thuỵ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Nội dung sách chia 2 phần:– Phần I: gồm những bài tập được sắp xếp theo từng đề mục của …

Read More »

400 Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 7

Thông tin tác giả Nguyễn Đình Thanh Lân Nguyễn Đình Thanh Lân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trình Quang Vinh Trình Quang Vinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Nam Nguyên Nguyễn Nam Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất …

Read More »

Phân loại & phương pháp giải Đại số lớp 10

Thông tin tác giả Trần Vǎn Kỷ Trần Vǎn Kỷ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Phân loại & phương pháp giải Đại số lớp 10 (theo chương trình chỉnh lý & hợp nhất của Bộ GD-ĐT), gồm:– Chương I: Mệnh đề – Phép suy …

Read More »

Phân loại & phương pháp giải Hình học lớp 10

Thông tin tác giả Trần Vǎn Kỷ Trần Vǎn Kỷ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Phân loại & phương pháp giải Hình học lớp 10 (theo chương trình chỉnh lý & hợp nhất của Bộ GD-ĐT), gồm:– Chương I: Véc-tơ– Chương II: Hệ thức …

Read More »

Toán nâng cao – Hình học

Thông tin tác giả Phan Huy Khải Phan Huy Khải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các kiến thức về Hình học được sắp xếp theo 4 chương:– Chương I: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng– Chương II: Quan hệ song song và vuông góc– Chương III: Khối đa diện– …

Read More »

Toán nâng cao – Lượng giác

Thông tin tác giả Phan Huy Khải Phan Huy Khải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các kiến thức về Lượng giác được sắp xếp theo 4 chương:– Chương I: Công thức lượng giác– Chương II: Hệ thức lượng trong tam giác– Chương III: Phương trình và bất phương trình lượng giác …

Read More »

Toán nâng cao – Đại số

Thông tin tác giả Phan Huy Khải Phan Huy Khải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các kiến thức về Đại số được sắp xếp theo 5 chương sau:– Chương I: Dãy số– Chương II: Giới hạn và tính liên tục của hàm số– Chương III: Hàm số mũ và hàm số …

Read More »

Chuyên đề: Bồi dưỡng nâng cao Tiếng Anh 12 – hệ 7 năm

Thông tin tác giả Tôn Nữ Linh Thoại Tôn Nữ Linh Thoại Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tôn Nữ Thiên Ngãi Tôn Nữ Thiên Ngãi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xin trân trọng giới thiệu Chuyên đề: Bồi dưỡng nâng cao Tiếng …

Read More »

Kiến thức cơ bản Hoá Học 12 – tập 1

Thông tin tác giả Lê Đăng Khoa Lê Đǎng Khoa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hoàng Tấn Rư Hoàng Tấn Rư Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Đình Nguyên Lê Đình Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các …

Read More »

Kiến thức cơ bản Hoá Học 12 – tập 2

Thông tin tác giả Hoàng Tấn Rư Hoàng Tấn Rư Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Đăng Khoa Lê Đǎng Khoa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hà Đình Cẩn Hà Đình Cẩn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các …

Read More »

Tuyển tập Sinh học – 1000 Câu hỏi và Bài tập

Thông tin tác giả Lê Đình Trung Lê Đình Trung Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trịnh Nguyên Giao Trịnh Nguyên Giao Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hệ thống câu hỏi và bài tập được biên soạn theo chủ đề trong mỗi chương, …

Read More »

Giáo dục bằng trò chơi

Nội dung tập sách đi sâu phân tích tầm quan trọng của trò chơi đối với trẻ, lợi ích, tác dụng của trò chơi trong việc giáo dục trẻ một cách toàn diện về mặt thể lực, tinh thần, trí tuệ, tình cảm và đưa ra một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn trò chơi, chuẩn bị, điều hành …

Read More »

Quy hoạch tuyến tính

Thông tin tác giả Phan Quốc Khánh Phan Quốc Khánh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trần Huệ Nương Trần Huệ Nương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Quy hoạch tuyến tính là kết quả kinh nghiệm nhiều nǎm giảng dạy và …

Read More »

Đồ thị học nhập môn – Tái bản 2001

Thông tin tác giả Trường Quang Thao Trường Quang Thao Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đồ thị học nhập môn là một tập sách phổ biến khoa học nhưng nó mang tính khái quát cho cả một lĩnh vực rộng lớn là đô thị học và nhìn chung vẫn còn bổ …

Read More »