Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Ielts Building Skills For Ielts (Kèm 1 MP3)

Thông tin tác giả Trần Vệ Đông Trần Vệ Đông Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ielts Building Skills For Ielts (Kèm 1 MP3)  Ielts là tên viết tắt của International English Language Testing System, gồm 4 phần thi: nghe, đọc hiểu, viết và nói, nhằm kiểm tra năng lực ngôn ngữ …

Read More »

The Collection Of Legal Documents Related With Accounting (Hệ Thống Văn Bản, Chế Độ Kế Toán Hiện hành)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Index Part 1: Law On Accounting Accounting Law No. 03/2003/QH11 promulgated and publicized together with The State President of The Socialist Republic of Vietnam of June 17,2003 Part 2: Vietnamese accounting standards Standard No. 01: General Standard (Promulgated and …

Read More »

Essential Speaking For Ielts (Kèm Đĩa MP3)

Thông tin tác giả Hu Min Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả John A Gordon Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Essential Speaking For Ielts (Kèm MP3) Essential Speaking For Ielts là giáo trình luyện thi môn Nói được biên soạn dành cho thí …

Read More »

Nhị Thiên Tự (Trình Bày Hán – Việt – Anh)

Thông tin tác giả Long Cương Long Cương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chữ Hán là một thứ chữ tương đối khó học, không những chỉ đối với người Việt Nam, mà cũng không phải dễ đối với người Trung Quốc. Do đó tại Trung Quốc ngày xưa, người ta đã …

Read More »

Đàm Thoại Tiếng Anh Cấp Tốc

Thông tin tác giả Trương Văn Ánh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đàm thoại tiếng anh cấp tốc được biên soạn theo một phương pháp và cách sắp xếp đặc biệt hợp lý để giúp người sử dụng có thể bước đầu nói và nghe được tiếng Anh trong một khoảng …

Read More »

Interactions 2 – Listening/Speaking (Kèm 1 CD)

Thông tin tác giả Lida R. Baker Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Judith Tanka Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of …

Read More »

Interactions 2 – Writing

Thông tin tác giả Cheryl Pavlik Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Margaret Keenan Segal Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of …

Read More »

Interactions 2 – Reading

Thông tin tác giả Elaine Kirn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Pamela Hartmann Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Interactions Access – Reading

Thông tin tác giả Pamela Hartmann Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả James Mentel Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Interactions Access – Listening/Speaking (Kèm Đĩa CD)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the four language skill strands. Chapter themes articulate across the four strands to systematically recycle content, …

Read More »

Mosaic 2 – Writing

Thông tin tác giả Laurie Blass Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Meredith Pike-Baky Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Mosaic 1 – Listening/Speaking (Kèm Đĩa CD)

Thông tin tác giả Elizabeth Whalley Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Jami Hanreddy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Mosaic 2 – Listening/Speaking

Thông tin tác giả Jami Hanreddy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Elizabeth Whalley Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Mosaic 1 – Reading

Thông tin tác giả Miki Knezevic Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Brenda Wegmann Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Mosaic 1 – Grammar

Thông tin tác giả Patricia K. Werner Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the four language skill strands. Chapter themes articulate across the four strands to systematically recycle content, …

Read More »

Mosaic 1 – Writing

Thông tin tác giả Meredith Pike-Baky Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Laurie Blass Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each of the …

Read More »

Mosaic 2 – Grammar

Thông tin tác giả Ptricia K. Werner Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả John P. Nelson Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Interactions/Mosaic Silver Edition is a fully-integrated, 18-book, academic skills series. Language proficiencies are articulated from the beginning through advanced levels within each …

Read More »

Thực Hành AutoCad 2010 Bằng Hình Minh Họa

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả AutoCAD là phần mềm thiết kế bản vẽ đã được hầu hết các kỹ sư thiết kế, quản lý dự án và sinh viên kỹ thuật học tập và vẽ trong AutoCAD. Sách trình bày cách sử dụng hầu …

Read More »

Tự Học Nhanh Cách Chỉnh Sửa Và Ghép Ảnh Trên Photoshop

Thông tin tác giả Water PC Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung bao gồm: Làm quen với Photoshop CS Làm việc với thanh công cụ của phương trình Photoshop CS Làm việc với trình duyệt file Xem ảnh trong Photoshop Làm việc với vùng chọn trong Photoshop CS Làm việc …

Read More »

Câu Chuyện Thần Kỳ Của Ebay – Internet

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ebay là một tập đoàn lớn của Mỹ chuyên về đấu giá trực tuyến trên mạng. Nơi đây mọi người dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có thể tham gia vào các cuộc mua bán …

Read More »