Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Practice Tests – For Learners Of Business English

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tài liệu tham khảo Practice Tests for Learners of Business English (Pre-intermediate) được biên soạn với mục đích là tài liệu hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh chuyên ngành thương mại dùng để giảng dạy cho sinh viên …

Read More »

Vietnamese Easystarts

Thông tin tác giả ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của người Việt, đây là ngôn ngữ dựa trên những âm tiết trầm bổng và sự lên xuống của giọng nói. Chính những yếu tố này đã tạo nên sắc thái …

Read More »

67 Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Anh

Thông tin tác giả Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Kim Dung Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đây là quyển giáo trình được biên soạn tỉ mỉ nhằm mục đích giúp các học sinh sinh viên linh động trong việc tự học ở nhà, hoặc học cùng bạn bè và giáo …

Read More »

Cẩm Nang Tục Ngữ Và Ca Dao – Tiếng Anh Thông Dụng

Thông tin tác giả Nguyễn Hà Phương Nguyễn Hà Phương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm tài liệu tra cứu tiếng Anh. “Cẩm nang tục ngữ và ca dao thông dụng”. Đây là một cuốn sách gồm 1500 câu tục ngữ và …

Read More »

Văn Khấn Nôm Truyền Thống – Tái bản 04/10/2010

Thông tin tác giả Trần Thị Ngân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thích Thanh Nghiêm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hồ Mai Trang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Dâng hương vốn là một …

Read More »

Từ Điển Việt – Đức Hiện Đại

Thông tin tác giả Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thu Hương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Hữu Đoàn Nguyễn Hữu Đoàn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ điển Việt – Đức mới với hơn 80.000 từ, thành ngữ và ví dụ chọn …

Read More »

Từ Điển Hàn – Hàn Việt

Thông tin tác giả Lê Huy Khoa Lê Huy Khoa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả . Cuốn từ điển mới nhất, cô động, súc tích . Cập nhật nhiều từ mới . Giải nghĩa đầy đủ các từ mới, chính xác cao . Rất thiết thực và hữu ích phục vụ …

Read More »

Giáo Trình CAD Trong Kiến Trúc – Tự Học Revit Structure 2010

Thông tin tác giả Quang Huy Quang Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tường Thụy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: Giới thiệu giao diện làm việc Revit Structure 2010 Khởi tạo dự án Kết cấu cột Giàn thép Phân tích …

Read More »

Giáo Trình Thực Hành 3ds Max 20XX – Toàn Tập 1

Thông tin tác giả Phạm Quang Hiển Phạm Quang Hiển Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phùng Thị Nguyệt Phùng Thị Nguyệt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: Chương 1: Tổng quan giao diện 3ds max 2009 Chương 2: Các lệnh trên …

Read More »

A Practical English Grammar – Tái bản 12/2009

Thông tin tác giả Le Ton Hien Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả "Để tập nói, tập viết tiếng Anh, cần phải học những gì căn bản về Grammar?" Câu hỏi này, người học Anh ngữ thường nêu lên. Tập tài liệu này sẽ giúp hình thành tập quán ngôn ngữ: nghe …

Read More »

How To Master Most Common Construction With Prepositions – 2nd Edition

Thông tin tác giả Le Ton Hien Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả "Để tập nói, tập viết tiếng Anh, cần phải học những gì căn bản về Grammar?" Câu hỏi này, người học Anh ngữ thường nêu lên. Tập tài liệu này sẽ giúp hình thành tập quán ngôn ngữ: nghe …

Read More »

A Handbook Of English Writing – 6th Edition

Thông tin tác giả Le Ton Hien Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tài liệu này xác định mục tiêu là Câu (Sentence) để hướng dẫn người học mau hình thành tập quán nói và viết theo năm mẫu câu căn bản Động lực phát biểu thành câu nói là tư tưởng. …

Read More »