Sách Giáo Khoa

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương – Tái bản 09/04/2004

Thông tin tác giả TS.Nguyễn Hợp Toàn TS.Nguyễn Hợp Toàn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giáo trình pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối nghành kinh tế và quản trị kinh doanh .Đây là môn học thuộc phần …

Read More »

Giáo Trình Bảo Hiểm – Tái bản 03/05/2005

Thông tin tác giả TS . Nguyễn Văn Định TS . Nguyễn Văn Định Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong công cuộc đổi mới của đất nước , bảo hiểm là một trong những nghành dịch vụ phát triển khá toàn diện và có những bước tiến đáng kể cả về …

Read More »

Marketing Căn Bản – Tái bản 12/10/2010

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quá trình hội nhập của Việt Nam vào khối các nước ASEAN cũng như việc tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN đã minh chứng cho sự tiến bộ nhanh chóng vượt bậc của một đất …

Read More »

Mở Rộng Vốn Từ Hán Việt(Dùng cho sinh viên cao đẳng sư phạm)

Thông tin tác giả Nguyễn Công Lý Nguyễn Công Lý Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giáo trình này cung cấp những kiến thức có tính chất nền tảng và hệ thống như trình bày những vấn đề cốt lõi về từ hán việt:khái niệm,nguồn gốc và quá trình hình thành,phát triển.Những …

Read More »

Tối Ưu Hóa Ứng Dụng

Thông tin tác giả Nguyễn Nhật Lệ Nguyễn Nhật Lệ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quyển sách này được dùng làm tài liệu học tập môn Tối ưu hoá ứng dụng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật hoặc làm tài liệu tham khảo cho các bạn đọ có …

Read More »

Các Phương Pháp Phân Tích Ngành Công Nghệ Lên Men

Thông tin tác giả PHẠM THU THỦY PHẠM THU THỦY Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách Các Phương Pháp Phân Tích Ngành Công Nghệ Lên Men được tập thể các cán bộ thuộc Bộ môn Công nghệ các sản phẩm lên men, Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ …

Read More »

Điều Khiển Học Kinh Tế

Thông tin tác giả Bùi Minh Trí Bùi Minh Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Điều khiển kinh tế là một môn khoa học nghiên cứu áp dụng các tư tưởng và phương pháp của Lý thuyết hệ thống và Điều khiển học vào kinh tế. Để giúp bạn đọc có …

Read More »

Sửa Chữa Và Gia Cố Công Trình Xây Dựng

Thông tin tác giả Nguyễn Xuân Bích Nguyễn Xuân Bích Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sữa chữa và gia cố công trình là một mảng công việc khá quan trông trong lĩnh vực xây dựng.Hàng năm nhà nước và nhân dân đã bỏ ra một chi phí khá lớn cho công …

Read More »

Hoá Lý Nhiệt Động Hoá Học

Thông tin tác giả Trần Xuân Hoành Trần Xuân Hoành Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thường môn học ” Hoá Lý ” gồm năm phần chính : Cấu tạo chất, Nhiệt động hoá học, Động Hoá Học, Hoá Lý các hiện tượng bề mặt và hoá học.Trong năm phần được nêu …

Read More »

Máy Xây Dựng (Phần Bài Tập)

Thông tin tác giả Lưu Bá Thuận Lưu Bá Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phạm Quang Dũng Phạm Quang Dũng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các …

Read More »

Bài Tập Thủy Khí Động Lực Học Ứng Dụng

Thông tin tác giả Hoàng Bá Chư Hoàng Bá Chư Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trương Ngọc Tuấn Trương Ngọc Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn "Bài Tập Thủy Khí Động Lực Học Ứng Dụng" được biên soạn để làm sáng …

Read More »

Nhập Môn Toán Học Tài Chính

Thông tin tác giả Trần Hùng Thao Trần Hùng Thao Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức ban đầu về một số phương pháp toán học chính dùng trong nghiên cứu về các thị trường tài chính, trên cơ sở đòi …

Read More »

Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Học Vi Mô

Thông tin tác giả Vũ Kim Dũng Vũ Kim Dũng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách này là kế thừc và tiếp tục các lần xuất bản trước và về nguyên tắc thống nhất với nội dung giáo trình kinh tế học vi mô đã được Bộ Giáo …

Read More »

Để Học Tốt Toán 6

Thông tin tác giả Lê Bích Ngọc Lê Bích Ngọc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Hữu Trí Lê Hữu Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhà Giáo ưu tú Đào Thiện khải Nhà Giáo ưu tú Đào Thiện khải Vào trang …

Read More »

Phương Pháp Giải toán Đại Số – 41 chủ đề cho 199 dạng toán với 380 ví dụ, 272 bài toán chọn lọc và 600 bài tập đề nghị

Thông tin tác giả Lê Bích Ngọc Lê Bích Ngọc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Hồng Đức Lê Hồng Đức Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Hữu Trí Lê Hữu Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các …

Read More »

59 Bài Làm Văn Nâng Cao 7

Thông tin tác giả Đào Vân Anh Đào Vân Anh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tiếp theo cuốn 49 Bài văn chọn lọc và nâng cao lớp 6 Để …

Read More »

Mô Hình Toán Kinh Tế – Tái bản 2004

Thông tin tác giả Bùi Minh Trí Bùi Minh Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mô hình là một trong những công cụ quan trọng nhất của nhận thức khoa học, là hình ảnh có tính ước lệ của đối tượng nghiên cứu hay điều khiển Phương pháp mô hình hoá …

Read More »

Sức Bền Vật Liệu (Tập 2) – Tái bản 2003

Thông tin tác giả Đặng Việt Cương Đặng Việt Cương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Sức bền vật liệu”là một môn khoa học bán thực nghiệm thuộc khối kỹ thuật cơ sở trong các trường đại học ở nước ta. Nó cung cấp những kiến thức cần thiết về tác dụng …

Read More »

Sức Bền Vật Liệu (Tập 1)

Thông tin tác giả Đặng Việt Cương Đặng Việt Cương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Sức bền vật liệu”là một môn khoa học bán thực nghiệm thuộc khối kỹ thuật cơ sở trong các trường đại học ở nước ta. Nó cung cấp những kiến thức cần thiết về tác dụng …

Read More »

Giáo Trình Dược Lý Thú Y

Thông tin tác giả BSTY. Nghiêm Thị Anh Đào BSTY. Nghiêm Thị Anh Đào Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả T.S Bùi Thị Tho T.S Bùi Thị Tho Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần: – Phần …

Read More »

Sử Dụng Maple Trong Toán Sơ Cấp Và Toán Cao Cấp

Thông tin tác giả Phan Đức Châu Phan Đức Châu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Maple được Đại học Tổng Hợp Waterloo (Canada) và Đại học Kỹ Thuật Zurich (Thụy Sĩ) xây dựng và đưa ra lần đầu tiên vào năm 1985. Sau nhiều lần cải tiến, đến năm 2002 đã …

Read More »

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Thông tin tác giả Trần Thúy Lan Trần Thúy Lan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý …

Read More »

Giáo Trình Marketing Căn Bản

Thông tin tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Marketinh đã trở thành một bộ môn kihoa học trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học và cao đẳng từ đầu thập kỷ 90 ở nước …

Read More »