Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Từ Điển Anh Việt (Khoảng 59.000 từ)

Thông tin tác giả Nguyễn Ngọc Cương Nguyễn Ngọc Cương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt (Khoảng 59.000 từ):Tiếng Anh ngày nay là một công cụ giao tiếp phổ biến nhất trên thế giới. Ở nước ta, với quan hệ ban giao ngày càng mở rộng, nhu cầu …

Read More »

Học Tiếng Nhật – Qua Các Mẫu Câu Biểu Hiện Tình Cảm

Thông tin tác giả Tri Thức Việt Tri Thức Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Học Tiếng Nhật – Qua Các Mẫu Câu Biểu Hiện Tình Cảm:Những năm gần đây người Việt học tiếng Nhật ngày càng đông do sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước …

Read More »

LinguaForum TOEFL iBT m – Reading Intermediate Level

LinguaForum TOEFL iBT m – Reading Intermediate LevelTOEFL iBT m – Reading được biên soạn nhắm đến đối tượng là học viên ở trình độ trung cấp. Phần nội dung bao gồm 8 chương đựơc chia thành 3 chủ điểm lớn: Part A: Basic Comprehension, Part B: Reading To Lean, và Part C: Making Inferences. Mỗi chương tập trung vào …

Read More »

TOEFL Reading Flash – Chương Trình Luyện Thi TOEFL

Thông tin tác giả Milada Broukal Milada Broukal Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn giáo trình luyện thi TOEFL mới nổi tiếng TOEFL Reading Flash – 2001 Edition của PETERSON theo chương trình thi TOEFL chính thức hiện nay và đặc biệt là dạng thi bằng máy tính (Computer-Based Test) đã …

Read More »

Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày – Tập 2

Thông tin tác giả Lưu Nguyễn Tấn Đạt Lưu Nguyễn Tấn Đạt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày – Tập 2:Bộ sách “Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày ” gồm có 2 tập, hướng dẫn người học – đặc biệt là học sinh, sinh …

Read More »

Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày – Tập 1

Thông tin tác giả Lưu Nguyễn Tấn Đạt Lưu Nguyễn Tấn Đạt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày – Tập 1:Bộ sách “Tự Học Java 6 Trong 21 Ngày ” gồm có 2 tập, hướng dẫn người học – đặc biệt là học sinh, sinh …

Read More »

Chuyên Đề Phần Cứng Phổ Dụng – Khám Và Chữa Bệnh Máy Tính

Thông tin tác giả Trịnh Quốc Tiến Và Nhóm Tin Học Thực Dụng Trịnh Quốc Tiến Và Nhóm Tin Học Thực Dụng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chuyên Đề Phần Cứng Phổ Dụng – KhámVà Chữa Bệnh Máy Tính:“Khám Và Chữa Bệnh Máy Tính” là quyển sách được biên soạn với …

Read More »

136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất

Thông tin tác giả Milon Nandy Milon Nandy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 136 Best Model Essays – Các Bài Luận Mẫu Hay Nhất:Trong các kỳ thi tiếng Anh, thí sinh thường phải viết một hay nhiều bài luận để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. Đây là một …

Read More »

Luyện Kỹ Năng Đọc Tiếng Anh – Concepts & Comments

Thông tin tác giả Anne L. Nebel Anne L. Nebel Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Patricia Ackert Patricia Ackert Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Luyện Kỹ Năng Đọc Tiếng Anh – Concepts & Comments: Concepts and comments, second Editon is an engaging …

Read More »

The Search – Công Cụ Tìm Kiếm

Thông tin tác giả John Battelle John Battelle Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The Search – Công Cụ Tìm Kiếm (Hành Trình Thuật Lại Các Quy Luật Kinh Doanh Và Thay Đổi Nền Văn Hoá Của Google Và Các Đối Thủ Cạnh Tranh)“The Search – Công Cụ Tìm Kiếm” là một …

Read More »

Từ Điển Tài Chính Anh – Việt

Thông tin tác giả Nguyễn Thành Danh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Thanh Thuận Nguyễn Thanh Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Tài Chính Anh – Việt:Những năm gần đây doanh nhân Việt Nam ngày một phát triển về …

Read More »

Thành Ngữ Tiếng Anh Dễ Học (Kèm Đĩa CD)

Thông tin tác giả Trần Nguyễn Thanh Vân Trần Nguyễn Thanh Vân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thành Ngữ Tiếng Anh Dễ Học:Get it over and done withHave no special skillHave gained nothingOf no use whatsoeverWith undivided attentionLeap to the eveTe falling of o­ne leaf heralds the autumnBe tarred with a …

Read More »

Bài Tập C Nâng Cao

Thông tin tác giả Nguyễn Hữu Ngự Nguyễn Hữu Ngự Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bài Tập C Nâng Cao:Tác giả soạn cuốn bài tập này với những mong muốn giúp các bạn đọc có thêm phương pháp giải các bài toán bằng máy tính. Đối tượng phục vụ cuốn sáhc …

Read More »

Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp – Tập 2

Thông tin tác giả Tri Thức Việt Tri Thức Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp – Tập 2Mục tiêu thiết thực nhất khi học ngoại ngữ, ngày nay, là nhanh chóng sử dụng được nó trong giao tiếp hằng ngày. Bộ “Đàm thoại tiếng Hoa …

Read More »

Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp – Tập 1

Thông tin tác giả Tri Thức Việt Tri Thức Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đàm Thoại Tiếng Hoa Sơ Cấp – Tập 1Mục tiêu thiết thực nhất khi học ngoại ngữ, ngày nay, là nhanh chóng sử dụng được nó trong giao tiếp hằng ngày. Bộ “Đàm thoại tiếng Hoa …

Read More »

Đàm Thoại Tiếng Hoa Trung Cấp – Tập 2

Thông tin tác giả Tri Thức Việt Tri Thức Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đàm Thoại Tiếng Hoa Trung Cấp – Tập 2Mục tiêu thiết thực nhất khi học ngoại ngữ, ngày nay, là nhanh chóng sử dụng được nó trong giao tiếp hằng ngày. Bộ “Đàm thoại tiếng Hoa …

Read More »

Đàm Thoại Tiếng Hoa Trung Cấp – Tập 1

Thông tin tác giả Tri Thức Việt Tri Thức Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đàm Thoại Tiếng Hoa Trung Cấp – Tập 1Mục tiêu thiết thực nhất khi học ngoại ngữ, ngày nay, là nhanh chóng sử dụng được nó trong giao tiếp hằng ngày. Bộ “Đàm thoại tiếng Hoa …

Read More »

Học Tiếng Hoa Cấp Tốc (Dùng Kèm Đĩa CD)

Thông tin tác giả Hồ Nam Hồ Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hoàng Anh Hoàng Anh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Học Tiếng Hoa Cấp Tốc:Cùng với sự hội nhập và không ngừng phát triển của đất nước, thế hệ trẻ …

Read More »