Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Từ Điển Tục Ngữ Việt – Anh, Anh – Việt Thông Dụng

Thông tin tác giả Vũ Thế Ngọc – Cử nhân, Cao học Văn học Việt Nam (Đại học Vạn Hạnh)- Cử nhân, Cao học Khoa học Xã hội (Đại học Vạn Hạnh)- Kỹ sư Điện tử và Kỹ sư Sinh Y Khoa (Boston University)- Thạc sĩ Giáo dục (Boston State College)- Thạc sĩ Xã hội học (University of California Santa …

Read More »

Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Trị Xí Nghiệp Toàn Tập SQL Server 2000 Lập Trình T – SQL (Tập 6B)

Thông tin tác giả Dương Quang Thiện Dương Quang Thiện Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Trị Xí Nghiệp Toàn Tập SQL Server 2000 Lập Trình T – SQL (Tập 6B):Tập sách này là tập VI-B trong bộ sach mang tựa đề: …

Read More »

Phân Tích Số Liệu Và Tạo Biểu Đồ Bằng R

Thông tin tác giả Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phân Tích Số Liệu Và Tạo Biểu Đồ Bằng R:Khoa học thống kê đóng một vai trò cực kỳ quan trọng không thể thiếu được trong các công trình nghiên cứu khoa học, nhất là khoa …

Read More »

Thiết Kế Web Với CSS

Thông tin tác giả Lê Minh Hoàng Lê Minh Hoàng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay, phần lớn trang Web đều sử dụng CSS và nhiều nhà thiết kế đã xây dựng các bố cục trang hoàn toàn dựa trên CSS. Để thực hiện điều này một cách thành công, …

Read More »

C# 2005 – Tập 5: Lập Trình ASP.NET 2.0 (Quyển 2: Điều Khiển Trình Chủ Đặc Biệt Và Đối Tượng ASP.NET 2.0 – Dùng Kèm 1 CD)

Thông tin tác giả Phạm Hữu Khang Phạm Hữu Khang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả C# 2005 – Tập 5, Quyển 1: Lập Trình ASP.NET 2.0 – Điều Khiển Trình Chủ ASP.NET 2.0 (Có CD Kèm Theo Sách) Quyển 1 sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức từ cơ bản …

Read More »

Từ Điển Truyện Kiều

Thông tin tác giả Đào Duy Anh Đào Duy Anh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Truyện Kiều:Trong lịch sử ngôn ngữ và lịch sử văn học Việt Nam, nếu Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập là người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học dân tộc thì …

Read More »

202 Useful Exercises For IELTS International Edition (Kèm 2 CD)

Thông tin tác giả Trần Đình Việt Trần Đình Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 202 Useful Exercises For IELTS International Edition:The 202 exercises contained in this practice workbook are designed to complement the information and practice tests contained in the auhors  study books and guides to the IELTS examination, especially …

Read More »

404 Essential Tesst For IELTS General Training Module – Kèm 2 Đĩa CD

Thông tin tác giả Trần Đình Việt Trần Đình Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 404 Essential Tesst For IELTS General Training Module:When Dona, Vickie and Max approached Adams & Austen press Iast year with a manuscript that promised four comple practice tests for IELTS, we were initially cautious. Perhaps every …

Read More »

404 Essential Tests For IELTS Academic Module (Kèm 2 CD)

Thông tin tác giả Trần Đình Việt Trần Đình Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 404 Essential Tests For IELTS Academic Module:When Dona, Vickie and Max approached Adams & Austen press Iast year with a manuscript that promised four comple practice tests for IELTS, we were initially cautious. Perhaps every teacher …

Read More »

101 Helpful Hints For IELTS Academic Module (Dùng Kèm 1 CD)

Thông tin tác giả Trần Đình Việt Trần Đình Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 101 Helpful Hints For IELTS Academic Module:The International English Language Testing System examination can be taken in over 100 different countries in the world. It is promarily designed to assess whether candidates are ready to studu …

Read More »

101 Helpful Hints For IELTS General Training Module (Dùng Kèm 1 Đĩa CD)

Thông tin tác giả Trần Đình Việt Trần Đình Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 101 Helpful Hints For IELTS General Training Module:The International English Language Testing System examination can be taken in over 100 different countries in the world. It is promarily designed to assess whether candidates are ready to …

Read More »

Tự Học Visual FoxPro Và Visual Basic.Net Trong 10 Ngày

Thông tin tác giả Nguyễn Nam Thuận Nguyễn Nam Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tự Học Visual FoxPro Và Visual Basic.Net Trong 10 Ngày được biên soạn nhằm hướng dẫn người đọc cách xây dựng một ứng dụng điển hình trong Visual FoxPro, bao gồm DBF, SQL Server và sự …

Read More »

Thiết Kế Web Với JavaScript Và Dom

Thông tin tác giả Nguyễn Trường Sinh Nguyễn Trường Sinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thiết Kế Web Với JavaScript Và Dom giới thiệu về ngôn ngữ lập trình, nhưng nó không chỉ dành riêng cho các lập trình viên, mà còn rất có ích cho các nhà thiết kế Web.Sách …

Read More »

Autodesk 3DSMax 8 (Dùng Kèm CD Bài Tập)

Thông tin tác giả Hoàng Đức Hải Hoàng Đức Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Autodesk 3DSMax 8 (Dùng Kèm CD Bài Tập) Cuốn sách sẽ hướng dẫn cho bạn các kỹ thuật xây dựng mô hình để đạt được hiệu suất cao và linh hoạt… Nội Dung:Chương 1: Tiến trình …

Read More »

Thiết Kế Trò Chơi Với Flash

Thông tin tác giả Lê Minh Hoàng Lê Minh Hoàng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thiết Kế Trò Chơi Với Flash sẽ giới thiệu các kỹ thuật của Flash để thiết kế trò chơi. Mỗi chương trong cuốn sách đề cập đến một lĩnh vực cụ thể của việc xây dựng các …

Read More »

Starter TOEIC Third Edition (Kèm 3 CD)

Thông tin tác giả Anne Taylor Anne Taylor Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Casey Malarcher Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Starter TOEIC Third Edition is designed for beginning-level students of English who need to start preparation for the TOEIC. The first chapter …

Read More »

Grammaire 450 Noveaux Exercies – Niveau Avancé

Thông tin tác giả Le Nouvel Entrainez-Vous Le Nouvel Entrainez-Vous Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Grammaire 450 Noveaux Exercies – Niveau Avancé:Cette noivelle édition des 450 Exercies de grammaire, disponible également sur CD-ROM puor permetter un Travail plus ciblé et plus approfondi d’un point grammatical, propose de nombreuses modifications. Tuot d’abord, …

Read More »

Grammaire 450 Noveaux Exercies – Niveau Débutant

Thông tin tác giả Le Nouvel Entrainez-Vous Le Nouvel Entrainez-Vous Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Grammaire 450 Noveaux Exercies – Niveau Débutant: Cette noivelle édition des 450 Exercies de grammaire, disponible également sur CD-ROM puor permetter un Travail plus ciblé et plus approfondi d'un point grammatical, propose de nombreuses modifications. Tuot …

Read More »

Grammaire – 450 Nouveaux Exercices Niveau avancé

Thông tin tác giả Le Nouvel Entrainez-Vous Le Nouvel Entrainez-Vous Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Grammaire – 450 Nouveaux Exercices Niveau avancé:Cette noivelle édition des 450 Exercies de grammaire, disponible également sur CD-ROM puor permetter un Travail plus ciblé et plus approfondi d’un point grammatical, propose de nombreuses modifications. Tuot d’abord, …

Read More »

Grammaire – 450 Nouveaux Exercices Niveau Intermédiaire

Thông tin tác giả Le Nouvel Entrainez-Vous Le Nouvel Entrainez-Vous Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Grammaire – 450 Nouveaux Exercices Niveau Intermédiaire: Cette noivelle édition des 450 Exercies de grammaire, disponible également sur CD-ROM puor permetter un Travail plus ciblé et plus approfondi d'un point grammatical, propose de nombreuses modifications. Tuot …

Read More »