Sách Giáo Khoa

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hoá Học 10 (Nâng Cao)

Thông tin tác giả Hoàng Tấn Ngọc Hoàng Tấn Ngọc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lê Đình Nguyên Lê Đình Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách “hướng dẫn giải bài tập hoá học 10 nâng cao” được biên soạn cùng …

Read More »

Đề Cương Ôn Tập Toán Cao Cấp (Đại Số Tuyến Tính Và Giải Tích) – Dành Cho Học Viên Ôn Thi Cao Học Chuyên Ngành Kinh Tế

Mục lục: Đại số tuyến tính Chương 1: Không gian vectơ Chương 2: Ma trận và định thức Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính Giải tích Chương 1: Giới hạn và hàm số liên tục Chương II. Đạo hàm và vi phân hàm một biến Chương III. Hàm nhiều biến Chương IV. Ứng dụng trong kinh tế Tài liệu …

Read More »

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Cao Cấp Phần I: Đại Số Tuyến Tính (Dành Cho Sinh Viên Đại Học Chuyên Ngành Kinh Tế)

Mục lục: Chương I. Không gian vectơ I. Không gian vectơ – không gian vectơ con II. Độc lập tuyến tính – phụ thuộc tuyến tính III. Hạng của hệ vectơ IV. Cơ sở và số chiều của KGVT – Tọa độ của hệ vectơ Chương II. Ma trận và định thức I. Tính định thức II. Các phép toán …

Read More »

Đề Cương Bài Giảng Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin

Những thành tựu thu được trong những năm đổi mới đã giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo …

Read More »

Giáo Trình Lý Thuyết Đồ Thị

Thông tin tác giả Nguyễn Thanh Hùng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Đức Nghĩa Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực đã có từ lâu và có nhiều ứng dụng hiện đại. Những tư tưởng …

Read More »

Bài Tập Kinh Tế Lượng (Với Sự Trợ Giúp Của Eviews, Stata)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh tế lượng là một môn khoa học cung cấp các phương pháp phân tích về mặt lượng mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế cùng với sự tác động qua lại giữa chúng trên cơ sở …

Read More »

Bài Tập Xác Suất Và Một Số Đề Thi Tham Khảo

Thông tin tác giả Lê Khánh Luận Lê Khánh Luận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Môn học xác suất thống kê là môn học khó. Để quán triệt được nội dung, sinh viện cần được các giảng viên chỉ dẫn trên lớp ít nhất 70 tiết. Nhưng hiện nay, do có …

Read More »

Quản Trị Sản Xuất Và Điều Hành – Hỏi Và Đáp

Thông tin tác giả Hồ Tiến Dũng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quản trị sản xuất và điều hành được viết tắt là POM (Production and Operations) là môn khoa học khó đối với các bậc đào tạo chuyên ngành và không chuyên ngành quản trị kinh doanh. Quyển sách này …

Read More »

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê – Tái bản 2008

Thông tin tác giả Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Minh Tuấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hà Trọng Quang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và công tác thực tiễn, cho nên …

Read More »

Giáo Trình Kinh Tế Lượng

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nếu như kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô mô tả sự vận động của nền kinh tế thì Kinh tế lượng cung cấp các phương pháp phân tích về mặt lượng mối quan hệ giữa các …

Read More »

Các Đề Thi Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Và Tự Luận Năm Học 2007 -2008 – 2009 Khối A Toán, Vật lí, Hóa học (Thi Tuyển Sinh Vào Các Trường Đại Học Và Cao Đẳng)

Thông tin tác giả Đoàn Thanh Tường Đoàn Thanh Tường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khác với những năm trước đây, trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao Đẳng từ năm học 2007 – 2008, một số môn thi đã được Bộ Giáo dục và Đào …

Read More »

Các Đề Thi Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Và Tự Luận Năm Học 2007 -2008 – 2009 Khối B Toán, Sinh học, Hóa học (Thi Tuyển Sinh Vào Các Trường Đại Học Và Cao Đẳng)

Thông tin tác giả Đoàn Thanh Tường Đoàn Thanh Tường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khác với những năm trước đây, trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao Đẳng từ năm học 2007 – 2008, một số môn thi đã được Bộ Giáo dục và Đào …

Read More »

Các Đề Thi Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Và Tự Luận Năm Học 2007 -2008 – 2009 Khối C, D Văn, Sử, Địa, Toán, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức (Thi Tuyển Sinh Vào Các Trường Đại Học Và Cao Đẳng)

Thông tin tác giả Nguyễn Văn Tiến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khác với những năm trước đây, trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao Đẳng từ năm học 2007 – 2008, một số môn thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức …

Read More »

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Giáo trình gồm 16 chương, được biên soạn công phu, trình bày theo lôgic hợp lý, các nội dung bảo đảm tính khoa học và cân nhắc thận trọng. Giáo trình này được coi là cái khung cơ bản và cơ sở khoa học để các cơ sở đào tạo và các trường biên soạn chương trình giảng dạy và …

Read More »

Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin – Tái bản 07/08/2008

Triết học Mác – Lênin là môn học hết sức quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng từ khâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong hệ thống giáo dục của cả nước. Nó đã và đang được tuổi trẻ học đường, cán bộ, đảng …

Read More »

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin – Tái bản 10/08/2008

Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối …

Read More »

Đại Cương Về Kỹ Thuật In – Tái bản 09/08/2008

Thông tin tác giả Huỳnh Trà Ngộ Huỳnh Trà Ngộ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ngành in xuất hiện rất sớm. Quá trình phát triển của nó gắn liền với lịch sử phát triển của văn minh nhân loại. Ở Việt Nam sự ra đời và phát triển của ngành in …

Read More »

Giáo Trình Luật Kinh Tế

Thông tin tác giả Nguyễn Đăng Liêm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Luật kinh tế hiện nay được hiểu là tổng hợp các qui phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ giữa các pháp nhân và cá nhân trong quá trình tổ chức hoạt động …

Read More »