Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Đàm Thoại Tiếng Hoa Trong Các Tình Huống Khẩn Cấp

Thông tin tác giả Hải Yến Hải Yến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một tài liệu thiết thực để diễn đạt bằng tiếng Hoa các vấn đề gặp phải trong cuộc sống một cách dễ dàng nhất, nhất là khi bạn đi du lịch …

Read More »

Hướng Dẫn Cách Dùng Giới Từ Tiếng Anh

Thông tin tác giả Đức Tín Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giới từ là từ miêu tả mối quan hệ giữa các từ khác trong một câu. Giới từ hầu như luôn được kết hợp với các từ khác trong cấu trúc tạo thành cụm giới từ. Cuốn sách gồm 3 …

Read More »

Flashcard Blueup – 500 Essential Flashcards For IELTS (Phần 2)

Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ vựng IELTS là ác mộng của bạn? Bạn học không nổi hằng trăm từ vựng IELTS để thi Bạn quên các từ vựng vừa học chỉ sau một thời gian ngắn Bạn không có thời gian học từ …

Read More »

The Vocabulary Files – Advanced (CEF Level C2)

Thông tin tác giả Sean Haughton Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Andrew Betsis Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1 : The business world Unit 2 : The world of politics Unit 3 : Employment Unit 4 : Crime and Punishment …

Read More »

The Grammar Files – Advanced (CEF Level C1)

Thông tin tác giả Lawrence Mamas Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Andrew Betsis Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1 : Tenses: The present Unit 2 : Tenses: The past ant the future Unit 3 : Relative clauses (1) Unit 4 …

Read More »

The Vocabulary Files – Advanced (CEF Level C1)

Thông tin tác giả Lawrence Mamas Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Andrew Betsis Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5  Unit 6  … Mời bạn đón đọc.  

Read More »

The Grammar Files – Upper-Intermediate (CEF Level B2)

Thông tin tác giả Lawrence Mamas Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Andrew Betsis Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1  Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 … Mời bạn đón đọc.  

Read More »

The Vocabulary Files – Upper-Intermediate (CEF Level B2)

Thông tin tác giả Lawrence Mamas Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Andrew Betsis Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1 : Economy Unit 2 : Animals Unit 3 : The environment Unit 4 : Health Unit 5 : Driving Unit 6 …

Read More »

The Vocabulary Files – Intermediate (CEF Level B1)

Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1 : Work Unit 2 : Describing things Unit 3 : The media Unit 4 : Predictions Unit 5 : Animals Unit 6 : Socialising … Mời bạn đón đọc.  

Read More »

The Grammar Files – Pre-Intermediate (CEF Level A2)

Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Unit 1 : Reflexive pronouns I Unit 2 : Reflexive pronouns II Unit 3 : Questions and answers Unit 4 : Question tags Unit 5 : Present continuous Unit 6 : Past continuous … Mời bạn đón đọc. …

Read More »

The Vocabulary Files – Elementary (CEF Level A1)

Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents  Unit 1 : School Unit 2 : House Unit 3 : Family Unit 4 : Meals Unit 5 : Numbers Unit 6 : Calendar … Mời bạn đón đọc.  

Read More »

Để Viết Một Đoạn Văn Tiếng Anh Hiệu Quả

Thông tin tác giả Nguyễn Mạnh Thảo Nguyễn Mạnh Thảo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quyển sách Để Viết Một Đoạn Văn Tiếng Anh Hiệu Quả được biên soạn dựa theo tiêu chí đánh giá bài thi tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học …

Read More »

5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày

Thông tin tác giả Tri Thức Việt Tri Thức Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sato Toyoda Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Với cách trình bày đẹp mắt, súc tích và dễ hiểu, 5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt …

Read More »

1500 Structured Tests – Level 3

Thông tin tác giả Edward R. Rosset Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả This is a three-book series which has been design as complementary exercise to any textbook. The student is asked to fill in the gaps with a noun, preposition, adverb, adjective or verb. Every page has different grammmar structure which …

Read More »

1500 Structured Tests – Level 1

Thông tin tác giả Edward R. Rosset Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả This is a three-book series which has been design as complementary exercise to any textbook. The student is asked to fill in the gaps with a noun, preposition, adverb, adjective or verb. Every page has different grammmar structure which …

Read More »

Graded Multiple-Choice English Tests – Level C2

Thông tin tác giả Jack Hedges Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The series covers all six levels of the Common European Framework, from A1 to C2, with one book devoted to each level. The twelve 30-minute tests in each book are graded by difficulty and can be easily administered and corrected. …

Read More »

Graded Multiple-Choice English Tests – Level C1

Thông tin tác giả Jack Hedges Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The series covers all six levels of the Common European Framework, from A1 to C2, with one book devoted to each level. The twelve 30-minute tests in each book are graded by difficulty and can be easily administered and corrected. …

Read More »

Graded Multiple-Choice English Tests – Level B2

Thông tin tác giả Jack Hedges Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The series covers all six levels of the Common European Framework, from A1 to C2, with one book devoted to each level. The twelve 30-minute tests in each book are graded by difficulty and can be easily administered and corrected. …

Read More »

Graded Multiple-Choice English Tests – Level B1

Thông tin tác giả Jack Hedges Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The series covers all six levels of the Common European Framework, from A1 to C2, with one book devoted to each level. The twelve 30-minute tests in each book are graded by difficulty and can be easily administered and corrected. …

Read More »

Graded Multiple-Choice English Tests – Level A1

Thông tin tác giả Jack Hedges Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả The series covers all six levels of the Common European Framework, from A1 to C2, with one book devoted to each level. The twelve 30-minute tests in each book are graded by difficulty and can be easily administered and corrected. …

Read More »

30 Phút Tự Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Mỗi Ngày

Thông tin tác giả Nguyễn Quốc Hùng, MA. Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “30 phút tự học ngữ pháp tiếng Anh mỗi ngày” là cuốn sách cung cấp cho các thầy cô một tư liệu dạy tiếng Anh ở bậc sơ cấp, và giúp các bạn học viên học tiếng Anh …

Read More »