Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Từ Điển Hàn – Việt

Thông tin tác giả Khắc Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Hàn Việt với thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang đi. Giúp cho bạn có thể mang đi du lịch Hàn Quốc, Với các từ vựng quen thuộc. Dễ tra cứu cũng như tìm kiếm từ mới. Nghĩa …

Read More »

Từ Điển Anh – Anh – Việt (Khoảng 277.000 Từ)

Thông tin tác giả Thanh Long Thanh Long Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Vĩnh Tường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Anh Việt 277.000 Từ gồm những từ ngữ tiếng anh được dịch nghĩa và cập nhật các từ mới …

Read More »

Từ Điển Việt – Hàn (Khổ 9.5 x 13.5)

Thông tin tác giả Khắc Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Việt Hàn, giúp các bạn dễ dàng và thuận tiện tra cứu tiếng Việt sang tiếng Hàn, tác giả đã biên soạn quyển sách từ điển này, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, cầm tay và bỏ …

Read More »

Từ Điển Việt – Anh (Khoảng 315.000 Từ)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Việt Anh Khoảng 315.000 Từ gồm có nhiều từ vựng mới được cập nhật, bổ sung giúp cho các bạn có thêm nhiều từ mới để tra cứu. Nội dung chính xác, thiết kế đẹp mắt, gọn …

Read More »

Từ Điển Việt – Hàn (Khổ 10 x 18)

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Việt Hàn cung cấp cho các bạn một vốn từ được dich sang tiếng Hàn giúp bạn tra cứu một cách hiệu quả và chính xác. Áp dụng vào các tình huống trong cuộc sống. Mời bạn đón …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 304.000 Từ)

Thông tin tác giả Viện Ngôn Ngữ Học Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt 304.000 Từ gồm có 304.000 từ với vốn từ vựng phong phú giúp cho bạn tra cứu từ vựng nhanh chóng và hiệu quả. Từ vựng được dịch nghĩa chính xác và bám sát …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 340.000 Từ)

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt 340.000 Từ gồm có 340.000 từ vựng tiếng anh được dịch nghĩa chính xác và đầy đủ, giúp cho các bạn có thể tra cứu và dịch thuật một cách chính xác nhất. Mời bạn đón …

Read More »

Từ Điển Tiếng Việt (Khổ 10.5 x 15.5)

Thông tin tác giả Vĩnh Tường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thanh Long Thanh Long Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Tiếng Việt giúp việc tra cứu nghĩa và nội dung các từ dễ dàng hơn. Mời bạn đón đọc.  

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 330.000 Từ)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt Khoảng 330.000 Từ gồm có 330.000 từ giúp cho bạn có thể tra cứu dễ dàng và nhanh chóng với nội dung được cập nhập sửa chữa bổ sung đa dạng phong phú. Mời bạn …

Read More »

Từ Điển Việt – Nhật

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Việt Nhật gồm những từ vựng được dịch nghĩa rõ ràng, chính xác giúp cho các bạn tra cứu dễ dàng, bổ sung những từ mới cùng các ví dụ minh họa dễ hiểu. Mời bạn đón đọc. …

Read More »

Từ Điển Nhật – Việt

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Nhật Việt gồm những từ vựng được dịch nghĩa rõ ràng, chính xác giúp cho các bạn tra cứu dễ dàng, Bổ sung những từ mới cùng các ví dụ minh họa dễ hiểu. Mời bạn đón đọc. …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 77.000 Từ)

Thông tin tác giả Vĩnh Tường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thanh Long Thanh Long Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt 77.000 Từ gồm những từ ngữ tiếng anh được dịch nghĩa và cập nhật các từ mới kèm …

Read More »

Từ & Cụm Từ Thường Dùng Anh Việt (Khoảng 177.000 Từ)

Thông tin tác giả Xuân Hồng Xuân Hồng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Và Cụm Từ Thường Dùng Anh Việt 177.000 Từ Dành Cho Học Sinh Lớp 6,7 gồm có những từ vựng trong chương trình lớp 6,7 giúp các em có thể tra cứu dễ dàng, biết nhiều từ …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 320.000 Từ)

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ điển Anh – Việt 320.000 từ (English-Vetnamese Dictionary) do Khang VIệt biên soạn và phát hành chứa số lượng số lượng từ ngữ rất lớn, khoảng 32000 là đủ để người dùng sử dụng tra cứu và học tập. …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 30.000 Từ)

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt 30.000 Từ gồm những từ ngữ tiếng anh được dịch nghĩa và cập nhật các từ mới kèm theo những chú thích, minh họa, những thí dụ cụ thể và các thành ngữ thông dụng. Giúp cho …

Read More »

Từ Điển Anh – Anh – Việt (Khoảng 370.000 Từ)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Anh Việt 370.000 Từ gồm có nhiều từ mới được cập nhật và bổ sung cho các bạn tra cứu, với hệ thống tra cứu dễ dàng, dễ tìm kiếm. Nội dung được dịch nghĩa chính …

Read More »

Từ Điển Pháp – Việt

Thông tin tác giả Viện Ngôn Ngữ Học Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Pháp Việt gồm những từ Tiếng Pháp được dịch nghĩa sang Tiếng Việt giúp cho các bạn có thể tra cứu cũng như tham khảo. Giúp cho bạn tự tin trong giao tiếp với người Pháp. …

Read More »

Từ Điển Anh Việt – Việt Anh (Khoảng 311.000 Từ)

Thông tin tác giả Viện Ngôn Ngữ Học Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt Việt Anh 311.000 Từ gồm có 311.000 được dịch nghĩa theo hai tiếng là Anh và Việt giúp mọi người có thể tham khảo, tra cứu từ vựng một cách nhanh chóng và hiệu …

Read More »

Từ & Cụm Từ Thường Dùng Anh – Việt (Khoảng 199.000 Từ)

Thông tin tác giả Xuân Hồng Xuân Hồng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Và Cụm Từ Thường Dùng Anh Việt gồm có nhiều từ và cụm từ giúp cho bạn có thể tham khảo và áp dụng vào trong học tập, giao tiếp trong xã hội. Mời bạn đón đọc. …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 310.000 Từ)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt Khoảng 310.000 Từ gồm có 310.000 từ giúp cho bạn có thể tra cứu dễ dàng và nhanh chóng với nội dung được cập nhập sửa chữa bổ sung đa dạng phong phú. Mời bạn …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt (Khoảng 333.000 Từ)

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Anh Việt 333.000 Từ gồm có 333.000 từ vựng tiếng anh được dịch nghĩa chính xác và đầy đủ, giúp cho các bạn có thể tra cứu và dịch thuật một cách chính xác nhất. Mời bạn …

Read More »

Từ Điển Việt – Anh (Khoảng 30.000 Từ)

Thông tin tác giả Khang Việt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Việt Anh 30.000 Từ gồm có khoảng 30.000 từ giúp các bạn có thể tra cứu nhanh chóng các từ mà bạn cần trong quá trình học tập, làm việc, có bổ sung các từ mới. Mời bạn …

Read More »