Sách Tin Học – Ngoại Ngữ

Hiểu Và Sử Dụng Thành Ngữ Tiếng Anh

Thông tin tác giả Th.S Ngọc Linh – Mai Lan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bước vào thế kỷ 21, nhu cầu tìm hiểu về con người, nền văn hóa cũng như ngôn ngữ của các nước khác không chỉ là sở thích riêng của một cá nhân mà còn trở …

Read More »

Tương Lai Của Thương Mại Điện Tử

Thông tin tác giả Sayling Wen Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách "Tương lai của thương mai điện tử" là một cuốn sổ tay về thương mại điện tử, dễ đọc, dễ hiểu và hàm chứa nhiều vấn đề về thương mại điện tử. Bao gồm 5 chương giới thiệu …

Read More »

Giới Thiệu Phần Mềm Tự Do

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phần mềm tự do là gì? Nó là gì và những ảnh hưởng của một giấy phép của chương trình tự do là gì? Các dự án phần mềm tự do được cấp vốn thế nào và các mô …

Read More »

Từ Điển Tiếng Việt Phổ Thông 2010

Thông tin tác giả Nhiều Tác Giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phần mềm tự do là gì? Nó là gì và những ảnh hưởng của một giấy phép của chương trình tự do là gì? Các dự án phần mềm tự do được cấp vốn thế nào và các mô …

Read More »

Học Nhanh Đàm Thoại Tiếng Anh Bằng Tranh (Kèm 1 CD)

Học Nhanh Đàm Thoại Tiếng Anh Bằng Tranh (Kèm 1 CD) Mục lục – Part 1: Conversations in Daily Life Đàm thoại trong cuộc sống hàng ngày. – Part 2: Basic sentences for conversations Câu cơ bản dành cho đàm thoại. (Giá = Sách + 1 CD) Mời bạn đón đọc.  

Read More »

Tiếng Anh Trong Tài Chánh Và Ngân Hàng

Thông tin tác giả Thanh Hoa Group (Biên Soạn) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả "Tiếng Anh trong Tài Chánh và Ngân Hàng" được viết cho học sinh sinh viên, cùng những người làm việc trong lãnh vực tài chánh và ngân hàng. Cuốn sách được thiết kế và chỉ dẫn theo …

Read More »

Hướng Dẫn Học Từng Bước – 100 Thủ Thuật Với Excel 2010

Thông tin tác giả Phạm Quang Huy Phạm Quang Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Võ Duy Thanh Tâm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hướng Dẫn Học Từng Bước – 100 Thủ Thuật Với Excel 2010: 100 thủ thuật với Excel 2010 …

Read More »

Từ Điển Anh – Việt 179.000 Từ

Thông tin tác giả Lê Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thanh Tâm Thanh Tâm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quang Huy Quang Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chuyên đề gồm 7 …

Read More »

Từ Điển Việt – Anh 139.000 Từ

Thông tin tác giả Lê Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thanh Tâm Thanh Tâm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quang Huy Quang Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chuyên đề gồm 7 …

Read More »

Cẩm Nang Tiếng Anh Thương Mại – Song Ngữ Anh-Việt

Thông tin tác giả Xuân Hùng (Biên Soạn) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả "Cẩm nang tiếng Anh thương mại" trả lời tất cả các vấn đề bạn cần. Sách gồm một phần cô đọng về các quy luật căn bản của ngữ pháp tiếng Anh. Cuốn sách gói gọn tất cả …

Read More »

Lời Hay Ý Đẹp – Từ Thiện – Sách Song Ngữ

Thông tin tác giả Đào Chính – Đoan Nghiêm (Tuyển Chọn, Biên Dịch) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chúng ta ai cũng có ước mơ và khát vọng. Như một chiếc đu quay, lòng tự tin của bạn lúc lên cao, khi xuống thấp. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, …

Read More »

Lời Hay Ý Đẹp – Tình Bạn – Sách Song Ngữ

Thông tin tác giả Đào Chính – Đoan Nghiêm (Tuyển Chọn, Biên Dịch) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chúng ta ai cũng có ước mơ và khát vọng. Như một chiếc đu quay, lòng tự tin của bạn lúc lên cao, khi xuống thấp. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, …

Read More »

Lời Hay Ý Đẹp – Hành Thiền (Sách Song Ngữ)

Thông tin tác giả Đào Chính – Đoan Nghiêm (Tuyển Chọn, Biên Dịch) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách Song Ngữ Chúng ta ai cũng có ước mơ và khát vọng. Như một chiếc đu quay, lòng tự tin của bạn lúc lên cao, khi xuống thấp. Bạn sẽ cảm thấy …

Read More »

Lời Hay Ý Đẹp – Tiếp Thị Và Quảng Cáo – Sách Song Ngữ

Thông tin tác giả Đào Chính – Đoan Nghiêm (Tuyển Chọn, Biên Dịch) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chúng ta ai cũng có ước mơ và khát vọng. Như một chiếc đu quay, lòng tự tin của bạn lúc lên cao, khi xuống thấp. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, …

Read More »

Pre – Essence Reading 3 (Dùng Kèm 1 Đĩa MP3)

Thông tin tác giả Rachel Lee Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Chapter 1:   Plácido Domingo Chapter 2:   Pluto Is Not a Planet Anymore Chapter 3:   Races and Their Genetics Differences                     Review Exercise for Chapter 1, 2 and 3 Chapter 4:   Are Sport Competitions Political? Chapter 5:   The Simpsons …

Read More »

Pre – Essence Reading 2 (Dùng Kèm 1 Đĩa MP3)

Thông tin tác giả Rachel Lee Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Chapter 1:   Mata Hari Chapter 2:   The Strange Sleeping Habits of Animals Chapter 3:   There's no Place like Home                     Review Exercise for Chapter 1, 2 and 3 Chapter 4:   Why Are Opera Singers Fat? Chapter 5:   Soap Operas: …

Read More »

Pre – Essence Reading 1 (Dùng Kèm 1 Đĩa MP3)

Thông tin tác giả Rachel Lee Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Pre – Essence Reading 1 (Dùng Kèm 1 Đĩa MP3)  Contents: Chapter 1:    Skater Yeon – Ah Kim Chapter 2:    Intelligent Animals Chapter 3:    Body Language and Cultural Differences                      Review Exercise for Chapter 1, 2 and 3 Chapter …

Read More »

Essence Reading 4 (Dùng Kèm 1 CD)

Thông tin tác giả Rachel Lee Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents Chapter 1:   Martha Washington Chapter 2:   Ulysses S.Grant Chapter 3:   Anthropology of Religion Chapter 4:   Anthropology of Law Chapter 5:   Tsunami Chapter 6:   Ivy Chapter 7:   Motion Sickness Chapter 8:   Aging Process Chapter 9:   Federal Courts Chapter 10: Ancient …

Read More »