Sách Chuyên Ngành

Hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn mới thi hành – Tái bản 2003

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I: Hỏi, đáp về luật doanh nghiệpPhần II: Những vǎn bản hưướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp1. Luật doanh nghiệp2. Nghị định số 03/2000/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp3. Nghị định số 02/2000/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh4. Nghi định số 90/2001/NĐ-CP Về trợ giúp …

Read More »

Những điều cần biết về luật pháp Hoa Kỳ

Thông tin tác giả Phạm Minh Phạm Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:Chương I: Nguồn gốc luật Hoa KỳChương II: Luật Hiến pháp và các quyền chính trị dựa trên Hiến PhápChơng III: Cơ cấu của nền Tư pháp Chương IV: Thủ …

Read More »

Chuyện các bà hoàng trong lịch sử Việt Nam – Tái bản 2003

Thông tin tác giả Phạm Minh Thảo Phạm Minh Thảo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách chủ yếu dựa vào nguồn tài liệu trong các tập sử ký, liệt truyện của nhiều thời đại. Các phần đều sắp xếp các nhân vật theo quá trình phát triển của lịch sử. Từng …

Read More »

Tóm Tắt Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam – Tái bản 08/10/2010

Thông tin tác giả Hà Văn Thư Hà Văn Thư Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trần Hồng Đức Trần Hồng Đức Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Góp phần vào việc Dân ta phải biết sử ta, cuốn Tóm Tắt Niên Biểu Lịch …

Read More »

Triết học Phương Đông (Trung Hoa, ấn Độ & các nước Hồi giáo)

Thông tin tác giả M.T.Stepaniants M.T.Stepaniants Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Triết học Phương Đông hiểu một cách đại thể bao gồm các truyền thống triết học của ba nền văn minh là Trung Hoa, Ân Độ và các nước Hồi giáo.Sách gồm các chương:– Chương I: Sự phát sinh triết …

Read More »

Văn bản pháp quy (về lao động)

Thông tin tác giả Lê Trung Lê Trung Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài tuyển chọn và sử dụng lao động Việt Nam, và người lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp, …

Read More »

Tư vấn hướng nghiệp

Thông tin tác giả Quang Dương Quang Dương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thế nào là chính xác trong hướng nghiệp? Và, sự chính xác đó có lợi như thế nào cho việc thi tuyển (chọn trường, chọn khối, chọn ngành học), cho việc hành nghề và lập nghiệp (khi vào …

Read More »

Hệ thống hoá văn bản pháp luật về Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và Quyền lợi người lao động (Những văn bản mới nhất)

Thông tin tác giả Huỳnh Văn Hoài Huỳnh Văn Hoài Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hệ thống hoá văn bản pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội và quyền lợi người lao độngdo giảng viên Huỳnh Văn Hoài, Khoa Tài chính Nhà nước, Trường Đại học kinh tế Tp. …

Read More »

Tìm Hiểu Các Quy Định Pháp Luật Về Bồi Thờng Thiệt Hại

Thông tin tác giả Nguyễn Minh Nhịi Nguyễn Minh Nhịi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Vũ Việt Hùng Vũ Việt Hùng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các …

Read More »

Tìm Hiểu Luật Kinh Tế – Tái bản 2005

Thông tin tác giả Hồ Ngọc Cẩn Hồ Ngọc Cẩn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhằm cung cấp cho bạn đọc một mảng thông tin quan trọng về kinh tế, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn Tìm hiểu luật kinh tế .Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:Cưhương …

Read More »

Thể chế chính trị thế giới đương đại

Thông tin tác giả Học viện chính trị Quốc gia HCM Học viện chính trị Quốc gia HCM Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách tập trung giới thiệu lịch sử hình thành và đặc trưng cơ bản của một số thể chế chính trị tiêu biểu trên thế …

Read More »

Các Quy Định Và Quy Chế Mới Về Xây Dựng Cơ Bản

Thông tin tác giả Luật gia Huỳnh Minh Nhị Luật gia Huỳnh Minh Nhị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Khải Nguyên Nguyễn Khải Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy Vào trang riêng của tác giả …

Read More »

Đại Cương Triết Học Trung Quốc

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nhóm tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập ở nước ta đang được đẩy mạnh, trong đó vai trò của công tác lý luận nói …

Read More »

Kinh Văn Của Các Trường Phái Triết Học Ấn Độ

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nhóm tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh Văn Của Các Trường Phái Triết Học Ấn Độ:Kinh văn của các trường phái triết học Ấn Độ được chia làm hai phần:Phần thứ nhất trình bày tư tưởng triết lý tôn giáo Ấn Độ …

Read More »

Bí quyết hóa rồng , Lịch sử Singapore 1965-2000

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nhóm tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các quan hệ kinh tế ngày càng phong phú và đa dạng. …

Read More »

Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nhóm tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các quan hệ kinh tế ngày càng phong phú và đa dạng. …

Read More »

Lập trình C trong kỹ thuật điện tử – Tái bản 1999

Thông tin tác giả Nhóm tác giả Nhóm tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các quan hệ kinh tế ngày càng phong phú và đa dạng. …

Read More »