Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giá bìa: 29.500₫
Giá bán: 23.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Tác giả: Quỳnh Cư
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 300.00 gam
  • Kích thước: 13x19 cm
  • Ngày phát hành: 2001
  • Số trang: 240

Giới thiệu sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quỳnh Cư

Quỳnh Cư

Thực tiễn ngày càng chứng minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 70 năm qua. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Bởi vậy, nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sâu sắc, có hệ thống đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đây cũng là một phương pháp để nâng cao trình độ lý luận, trình độ lãnh đạo, đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

 

Ở đâu bán sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Tiki MUA NGAY 23.000₫
Shopee MUA NGAY

Tải sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, dowload sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đọc sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh online, Download Ebook Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh free, Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh pdf doc prc, Xem sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh online, review sách Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh