Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh

Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh
Giá bìa: 90.000₫
Giá bán: 72.000₫
Tình trạng: Còn hàng
  • Tác giả: Thích Nguyên Chơn
  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Nhà phát hành: Cửu Đức
  • Mã Sản phẩm: 9786048689803
  • Khối lượng: 550.00 gam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Định dạng: Bìa cứng
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Ngày phát hành: 2019
  • Số trang: 182

Giới thiệu sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh

Thích Nguyên Chơn

Công đức lễ bái 500 lạy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn, tiêu diệt tôi nghiệp, ma chướng đều trừ, thân tâm an lạc.

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm không có Đại tạng kinh. Trong Kiến Đàn Giải Uế Nghi của Thủy Lục Chư Khoa có lời tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm: “Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông không thể đo lường, từ bi cao lớn tợ trời xanh che trùm chẳng thấy ngằn mé, cúng thân bất hoại, rộng phát mười hai nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành.” Theo Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, Thủy Lục Chư Khoa, “một nghi thức cúng cô hồn dưới nước và trên cạn”, bên cạnh có lạy danh hiệu Quán Thế Âm có lẽ xuất hiện vào thế kỷ thứ 13, khi mà tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt được truyền tụng rộng rãi vào thời đó.

Công đức lễ bái 500 lạy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn, tiêu diệt tôi nghiệp, ma chướng đều trừ, thân tâm an lạc. Vì thế ngày nay, các chùa, Tổ Đình, Tu viện đều có tổ chức hằng tháng, tổ chức ngày vía Quan Thế Âm 19 tháng 6 âm lịch, ngày vía Quan Thế Âm 19 tháng 9 chư Tăng Ni, nam nữ Phật tử tham dự rất đông đủ.

Trong đó có Vạn Phật Tòng Lâm, Quan Âm Tu Viện, chùa Long Phước Thọ cũng tổ chức lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm, dành cho Tăng Ni, Phật tử về tham dự.

Ý nghĩa lạy Sám hối

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: “Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác”. Đức Phật Thích Ca nói: “Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp”. Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: “Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ” (HT. Thích Thiện Hoa)

Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Kim Cang Bất Động Pháp Sư đời Tống (960-1279) bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh “Ngũ Thập Tam Phật ” tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh “Quán Dược Vương, Dược Thượng” với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Mời bạn đón đọc!

 

Ở đâu bán sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Shopee MUA NGAY

Tải sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh, dowload sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh, Đọc sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh online, Download Ebook Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh free, Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh pdf doc prc, Xem sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh online, review sách Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Lễ Ngũ Bách Danh