Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel

Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel
Giá bìa: 194.000₫
Giá bán: 155.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Khối lượng: 1300.00 gam
  • Kích thước: 19x27 cm
  • Ngày phát hành: 08/2007
  • Số trang: 624

Giới thiệu sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel

Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel
Mục Lục:
Chương I: SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN
          I) Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán
          II) Các hình thức sổ kế toán
          III) Hệ thống tài khoản kế toán
          IV) Hệ thống báo cáo tài chính
          V) Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Chương II: TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
          I) Hướng dẫn mở tài khoản sử dụng – phản ánh số dư đầu kỳ
          II) Hướng dẫn định khoản kế toán trên Excel
          III) Tổng hợp số phát sinh các tài khoản chi tiết từ “sổ kế toán máy” vào “Bảng danh mục tài khoản”
          IV) Định khoản các bút toán kết chuyển doanh thu – chi phí
          V) Lập phiếu thu, phiếu chi

Chương III: THỰC HÀNH LẬP SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ CHUNG” DÀNH CHO DOANH NGHIỆP LỚN – DN VỪA VÀ NHỎ
          I) Sơ đồ truyền thông tin của kế toán Excel theo hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung”
          II) Kỹ thuật lập 5 sổ nhật ký trên Excel
          III) Kỹ thuật lập sổ cái các tài khoản trên Excel
          IV) Kỹ thuật lập sổ quỹ tiền mặt & sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel
          V) Kỹ thuật lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu
          VI) Kỹ thuật lập sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131, 331 và các tài khoản khác trên Excel
          VII) Lập các sổ chi phí sản xuất kinh doanh
          VIII) Kỹ thuật lập Bảng cân đối số phát sinh trên Excel
          IX) Kỹ thuật lập Báo cáo thuế GTGT
          X) Kỹ thuật lập Bảng cân đối kế toán trên Excel
          XI) Kỹ thuật lập Báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel
          XII) Kỹ thuật lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel
          XIII) Kỹ thuật lập Báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương IV: THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ SỔ CÁI” VÀ HÌNH THỨC “CHỨNG TỪ GHI SỔ
          A) Thực hành sổ kế toán trên Excel theo hình thức “Nhật ký sổ cái”
          B) Thực hành sổ kế toán trên Excel theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”

Chương V: THỰC HÀNH SỔ KẾ TOÁN; LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC KỲ KẾ TOÁN TIẾP THEO VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHO NHIỀU KỲ
          I) Kỹ thuật chuyển sổ kế toán trên Excel sang kỳ tiếp theo
          II) Thực hành sổ kế toán & lập báo cáo tài chính ở các kỳ kế toán tiếp theo

Chương VI: BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ BẢO MẬT CÔNG THỨC
          I) Bảo vệ dữ liệu
          II) Bảo mật công thức.

Mời bạn đón đọc.

 

Ở đâu bán sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Tiki MUA NGAY
Shopee MUA NGAY

Tải sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel, dowload sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel, Đọc sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel online, Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel free, Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel pdf doc prc, Xem sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel online, review sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Sách Kế Toán – Lập Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel