Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính

Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính
Giá bìa: 165.000₫
Giá bán: 132.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Tác giả: Phạm Huy Đoán
  • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
  • Nhà phát hành: Kinh Đô 2
  • Khối lượng: 850.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 19x27 cm
  • Ngày phát hành: 06/2008
  • Số trang: 512

Giới thiệu sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính

Phạm Huy Đoán

Phạm Huy Đoán

Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính (Theo Quyết Định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Và Sửa Đổi, Bổ Sung Theo Thông Tư Số 161/2007/TT-BTC Ngày 31 Tháng 12 Năm 2007 Của Bộ Tài Chính.

Nội Dung cuốn sách gồm có 13 chương, 2 phụ lục:

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

Chương 3: Kế toán Tài sản cố định

Chương 4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ

Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá

Chương 8: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Chương 9: Kế toán bất động sản đầu tư

Chương 10: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Chương 11: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng

Chương 12: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Chương 13: Báo cáo tài chính

Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán

Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán.

Cuốn sách trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Thông tư hướng dẫn kế toán thhực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành từ trước đến nay. Đặc biệt tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán; ví dụ minh hoạ tổng hợp và phương pháp lập Báo cáo tài chính, phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay và những năm sắp tới.

Mời bạn đón đọc.

 

Ở đâu bán sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Shopee MUA NGAY

Tải sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính, dowload sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính, Đọc sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính online, Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính free, Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính pdf doc prc, Xem sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính online, review sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính