Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008

Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008
Giá bìa: 140.000₫
Giá bán: 112.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Tác giả: Bộ Tài Chính
  • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
  • Nhà phát hành: Quỳnh Mai
  • Khối lượng: 800.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 17x25 cm
  • Ngày phát hành: 11/2008
  • Số trang: 728

Giới thiệu sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008

Bộ Tài Chính

Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong những năm qua, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện.

Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ gồm 5 phần cơ bản:

1. Quy định chung

2. Hệ thống tài khoản kế toán

3. Hệ thống báo cáo tài chính

4. Chế độ chứng từ kế toán

5. Chế độ sổ kế toán

“Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” để giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và những người cần tra cứu thuận tiện trong việc sử dụng.

Chế độ kế toán mới phù hợp với thực tiến sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới. Hệ thống kế toán mới dễ áp dụng, phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp; dễ kiểm tra, kiểm soát. Nhiều loại nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh đã được dự liệu để các doanh nghiệp dễ dàng hạch toán như: Đầu tư chứng khoán, cổ khoán, đầu từ vào công ty liên kết, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp…

Mục lục:

Lời nói đầu

Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán

I. Quy định chung

II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính

I. Quy định chung

II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán

I. Quy định chung

II. Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán

III. Nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế tóan

Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán

I. Quy định chung

II. Các hình thức kế toán

III. Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

IV. Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Phần thứ sáu: Sơ đồ kế toán

Mời bạn đón đọc.

 

Ở đâu bán sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008 giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Tiki MUA NGAY
Shopee MUA NGAY

Tải sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008, dowload sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008, Đọc sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008 online, Download Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008 free, Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008 pdf doc prc, Xem sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008 online, review sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Tái bản 11/08/2008