Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009

Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009
Giá bìa: 120.000₫
Giá bán: 96.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Tác giả: Bộ Tài Chính
  • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
  • Nhà phát hành: Quỳnh Mai
  • Khối lượng: 500.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 17x25 cm
  • Ngày phát hành: 11/2008
  • Số trang: 510

Giới thiệu sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009

Bộ Tài Chính

Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong những năm qua, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện. Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong cả nước thay thế quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Đặc biệt, ngày 31/12/2007, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 161/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện (16) chuẩn mực kế toán theo các quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ gồm 5 phần cơ bản:

– Quy định chung

– Hệ thống tài khoản kế toán

– Hệ thống báo cáo tài chính

– Chế độ chứng từ kế toán

– Chế độ sổ kế toán

Cuốn sách “Hướng dẫn thực hiện 26 chuẩn mực kế toán” được biên soạn nhằm giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và những người cần tra cứu thuận tiện trong việc sử dụng. Chế độ kế toán mới phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới. Hệ thống kế toán mới dễ áp dụng, phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp, dễ kiểm tra, kiểm soát. Nhiều loại nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh đã được dự liệu để các doanh nghiệp dễ dàng hạch toán như: Đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư vào công ty liên kết, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp…

Mục lục:

Lời giới thiệu

Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định ố 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (4) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

Mời bạn đón đọc.

 

Ở đâu bán sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Tiki MUA NGAY
Shopee MUA NGAY

Tải sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009, dowload sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009, Đọc sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 online, Download Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 free, Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 pdf doc prc, Xem sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 online, review sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009