Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001)

Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001)
Giá bìa: 120.000₫
Giá bán: 96.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Tác giả: Tiến sĩ Lê Vinh Danh
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 1200.00 gam
  • Kích thước: 16x24 cm
  • Ngày phát hành: 2001
  • Số trang: 913

Giới thiệu sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001)

Tiến sĩ Lê Vinh Danh

Tiến sĩ Lê Vinh Danh

Đa số các nhà Khoa học chính trị Mỹ đều đồng ý rằng, Chính sách công, hiểu một cách ngắn gọn, nó là những công việc mà chính quyền quyết định làm hoặc quyết định không làm. Tất cả những hoạt động hằng ngày của chính quyền đều nằm trong chuỗi hệ thống các tác nghiệp được sắp xếp từ trước, và quá trình sắp xếp, cũng như thực hiện các hoạt động nói trên nằm trong phạm trù gọi là Chính sách công.
Ngày nay, Chính sách công của Hoa Kỳ không ngừng được điều chỉnh. Có thể nói, nó được làm mới từng ngày để phù hợp với những điều kiện luôn biến động trong và ngoài xã hội. Nhưng bên cạnh những điều chỉnh tất yếu, rất nhiều chính sách và cách thiết kế chính sách được xây dựng ở cấp chính quyền Trung ương từ những năm thập niên 20, 30.
Lề lối quản trị hay thiết kế chính sách công có thể xem là cố định nói trên gần như là nền tảng chính trong hệ thống hành chính Hoa Kỳ, bởi nó phản ánh việc phục vụ các quyền lợi cơ bản và không thay đổi của nước Mỹ mà chính quyền, đơn vị đại diện của đất nước có trách nhiệm phải làm. Với những mục tiêu tương đồng về lợi ích quốc gia, lề lối thiết kế và quản trị mang tính cơ bản này có thể là kinh nghiệm tốt cho các nước đang phát triển xem xét.
Qua các nội dung được thể hiện trong công trình nghiên cứu này, các nước đang phát triển có thể học hỏi được từ Mỹ, đó là qui trình công nghệ trong hoạt động thiết kế và thực hiện chính sách với những thích nghi và điều chỉnh tất yếu. Và đây cũng là mục tiêu mà công trình này mong muốn.

Cuốn sách bao gồm các mục chính sau:
Phần 1: Chính sách công và chính quyền
Chương 1: Tổ chức chính quyền hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Chương 2: Chính sách công là gì
Phần 2: Qui trình thiết kế chính sách công
Chương 3: Phân loại chính sách công
Chương 4: Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế chính sách
Chương 5: Điều kiện và môi trường trong thiết kế chính sách
Chương 6: Công cụ thiết kế và thực hiện chính sách
Chương 7: Qui trình thiết kế chính sách công
Chương 8: Thực hiện và điều chỉnh chính sách
Chương 9: Quản trị việc thực hiện chính sách
Phần 3: Chính sách công của Hoa Kỳ giai đoạn 1935 – 2000
Chương 10: Chính sách giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
Chương 11: Chính sách an sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo
Chương 12: Chính sách nông nghiệp, đất đai và phát triển nông thôn
Chương 13: Chính sách ngân sách và kinh tế
Chương 14: Chính sách ngoại giao Hoa Kỳ
chương 15: Chính sách quốc phòng
Chương 16: Chính sách bảo vệ môi trường
Chương 17: Chính sách năng lượng
Phần 4: Qui trình thiết kế chính sách trong thực tế
Chương 18: Đặc điểm thiết kế và thực hiện chính sách công 1935 – 2001
Chương 19: Quản trị và phát triển chính sách công trong thế kỷ 21
Phần 5: Phụ lục
– Tuyên ngôn độc lập
– Hiến pháp Hoa Kỳ
– Các đời Tổng thống
– Bản đồ hành chính Hoa Kỳ

 

Ở đâu bán sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001) giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Shopee MUA NGAY

Tải sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001), dowload sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001), Đọc sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001) online, Download Ebook Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001) free, Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001) pdf doc prc, Xem sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001) online, review sách Chính sách công của Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 – 2001)