Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006

Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006
Giá bìa: 100.000₫
Giá bán: 80.000₫
Tình trạng: Còn ít hàng hoặc hết
  • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
  • Nhà phát hành: Kinh Đô 2
  • Khối lượng: 680.00 gam
  • Kích thước: 17x25 cm
  • Ngày phát hành: 04/2006
  • Số trang: 464

Giới thiệu sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006

Ngày 30/3/2006, Bộ trưởng bộ tài chính đã ký quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế tóan doanh nghệip áp dụng cho các doanhnghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKt. Để giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc sử dụng và thực hiện chế độ kế tóan doanh nghiệp, nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp bao gồm 5 phần, chia thành 2 quyển :
Quyển 1 : Hệ thống tài khỏan kế tóan
Quyển 2 : Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế tóan và sơ đồ kế toán chủ yếu.
Nội dung quyển hai bao gồm :
Phần thứ hai : Hệ thống báo cáo tài chính
– Quy định chung
– Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
– Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
Phần thứ ba : Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
– Qui định chunng
– Danh mục và mẫu chứng từ kế tóan
– Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
Phần thứ thư : Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
– Quy định chung
– Danh mục và mẫu sổ kế toán
– giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
* Các sơ đồ kế toán chủ yếu
* Luật kế toán

 

Ở đâu bán sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 giá rẻ nhất?

Các sản phẩm được giới thiệu bởi Xem Sách Hay đều hỗ trợ mua hàng online, thanh toán khi nhận hàng (COD) Và có đầy đủ hình thức thanh toán cho bạn lựa chọn.

Nhà Cung Cấp LINK MUA Giá
Tiki MUA NGAY
Shopee MUA NGAY

Tải sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006, dowload sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006, Đọc sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 online, Download Ebook Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 free, Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 pdf doc prc, Xem sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 online, review sách Chế Độ Kế Tóan Doanh Nghiệp – Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Tóan, Sơ Đồ Kế Tóan ( Ban Hành Theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006